РЕЗУЛТАТ 2

Уебинари за куратори по темата за достъпността

Ще бъде организирана серия от уебинари за професионалисти, работещи в културни институции. Целта е да повишат уменията си за креативност и достъпност, с фоксу върху социалните дейности и възможностите за заетост. Уебинарите ще включват два модула: „Нови технологии“ и „Достъпност на средата и услугите“.

Разликата от другите видове обучения по достъпни новаторски технологии, като 3D принтиране, е че ще се фокусираме не само върху технологичните приложения, но и как да ги използваме, за да поощрим солидарността и да подкрепим най-уязвимите. Съдържанието на уебинарите е насочено към професионалисти от културния сектор, които търсят нова работа, но им липсват иновативни дигитални умения и компетенции, които да повишат конкурентността им на пазара на труда.

Записани уебинари

3D принтиране

Запис

Овластяване на изкуството чрез 3D принтиране: как технологиите могат да направят изкуството по-достъпно? Този уебинар е насочен към творци, художествени директори, куратори, обучители, ентусиасти в областта на изкуството, както и към всички, които искат да разширят уменията си за потенциала на 3D принтирането за подобряване на достъпа до културното наследство.

Достъпност

Запис

„Отключете“ достъпността в изкуството: базисни умения за промотиране на достъпа до изкуство. Тази презентация е насочена към творци, художествени директори, куратори, обучители, любители в областта на изкуството, както и към всички заинтересовани и обхваща основните умения, необходими за промотиране на достъпността и включеността в света на изкуството.

Curability

Email

curability.erasmus@gmail.com