Erasmus+

CUltuRal AccessiBILITY

Проектът „CURABILITY“ накратко

Европейското културно-историческо наследство играе важна роля за бъдещето на континента и е важно да го опазваме и предаваме на идните поколения. Проектът „CURABILITY“ цели да достигне до хора с увреждания и да подобри достъпа им до култура, както и до работещите в музеи и художествени галерии и да повиши компетенциите им по темата за достъпността.

За идеята

Достъпът до културно-историческо наследство не е само основно човешко право, но и фундаментална стратегия за неговото подобряване и популяризиране. Достъпността му за всички е мултидисциплинарна сфера, която за съжаление не е достатъчно застъпена в учебните програми в Европа. Тя трябва да е равносилна на музеологията, специалното образование, педагогиката, интерпретацията на културното наследство, археологията, архитектурата, включващия и универсален дизайн, ИКТ и др. Повечето от тях са самостоятелни учебни дисциплини, които трябва да вървят заедно, когато става въпрос са достъпността на културно-историческото наследство. Но, за съжаление, на тях се гледа самостоятелно и не се предлагат общи образователни практики, отговарящи на нуждите на хората с увреждания. В резултат на това, експертите, които започват работа в музеи и галерии, не са подготвени с нужните познания и опит, за да направят средата по-ангажираща и достъпна.

Достъпна художествена изложба

Този документ представя концепцията за достъпния дизайн и важността му за създаването на среда, подходяща за хора с различни видове увреждания. Обръща се специално внимание защо е важно да се излезе извън простото следване на стандартите за достъпност и на необходимостта да се работи за промяна на нагласите, така че да се подкрепя разнообразието и различните индивидуални потребности. Съдържанието на документа е подготвено на опростен език, за да се гарантира лесното му разбиране и достъпността. Използвано е приложението „Hemingway Editor“, за да се опрости сложната езикова стилистика и да се подобри четивността на текста.

Достъпният дизайн излиза извън простото следване на базисните изисквания за достъпност. Целта му е да създаде пространства, които са функционални и достъпни за хора с различно ниво на умения или увреждания. Като обръщат внимание на широк набор от потребности, в т.ч. степен на физическа мобилност, зрително и слухово възприятие, комуникативни умения и др, дизайнерите могат да гарантират, че създадената от тях среда е подходяща за всеки, независимо от индивидуалните му особености.

Този подход поощрява промяната на мисленето от „един шаблон за всякакви случай“ към процес на по-персонализиран и включващ дизайн, който взема предвид уникалните нужди на различните хора. Чрез включването на приспособления като рампи за инвалидни колички, асансьори, по-широки пътеки и др, дизайнерите дават възможност на хората с намалена подвижност по-лесно да се придвижват в пространсвото на сградата. Подходящото осветление, ясните обозначения и контрастните цветове помагат на хората със зрителни проблеми да се придвижват по-уверено и независимо из сградата.

В допълнение чрез създаването на добра акустика и намаляването на страничните шумове се подпомагат хората със слухови затруднения, като им се дава възможност да се включват пълноценно в разговори и да имат достъп до важната аудио информация. Концепцията за достъпния дизай признава различните начини, по които хората общуват и взаимодействат. Чрез прилагането на елементи като визуални пана, означения на Брайлово писмо и интуитивни системи за лесно намиране на най-добрия възможен маршрут, дизайнерите могат да улеснят ефективната комуникация на хората с различни потребности, в т.ч. на тези, които са изцяло глухи, слабочуващи или имат някакви говорни проблеми.

Като цяло концепцията за достъпния дизайн промотира среда, в която всеки, независимо от своите способности, може да се ориентира, да общува и да е изцяло ангажиран. Като приемат разнообразието и уникалните изисквания на различните хора, дизайнерите могат да създават пространства, които са достъпни, включващи и подходящи за всички.

Подпишете петицията

Вярваме, че всеки, независимо от своите способности, трябва да има възможност да се докосне до културното наследство, да намери своята идентичност и да допринася за културното развитие на Европа. Поради това инициирахме проекта „CURABILITY“ и имаме нужда от Вашата подкрепа!

Подпишете петицията още днес, за да покажете подкрепата си за важността културните институции да станат достъпни за всички. Заедно можем да изградим бъдеще, в което достъпността не е нещо пожелателно, а неразривна част от нашето културно наследство.

Чрез подписването на петицията, Вие се присъединявате към нашата мисия да промотираме това разбиране, да споделяме знания и да вдъхновяваме за промяна. Помогнете ни да изградим общество, в което хората с увреждания могат изцяло да се наслаждават на културното наследство.

Нека да премахнем бариерите пред тях и да създаваме достъпни пространства, които подкрепят разнообразието, засилват емпатията и свързват хората, независимо от техните специфични потребности и начин на живот.

.

Curability

Email

curability.erasmus@gmail.com