Αποτελεσμα 2

Διαδικτυακά σεμινάρια για Προσβάσιμους Επιμελητές

Για την ανάπτυξη δημιουργικών και προσιτών δεξιοτήτων με επίκεντρο τις κοινωνικές δραστηριότητες και την προώθηση της απασχολησιμότητας, θα πραγματοποιηθεί μια σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων για επαγγελματίες κατάρτισης σε πολιτιστικούς χώρους που θέλουν να ενισχύσουν τις δεξιότητες και την απασχολησιμότητά τους. Τα διαδικτυακά σεμινάρια θα εκπαιδεύσουν τους νέους σε δύο βασικές ενότητες: Νέες τεχνολογίες και προσβασιμότητα.
Η διαφορά με άλλους τύπους κατάρτισης σχετικά με τις νέες προσβάσιμες τεχνολογίες, όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση, είναι ότι αυτό το αποτέλεσμα δεν θα επικεντρωθεί μόνο σε τεχνικές εφαρμογές, αλλά θα επικεντρωθεί σε εφαρμογές που προωθούν την αλληλεγγύη και παρέχουν υποστήριξη στους πιο ευάλωτους. Το περιεχόμενο των διαδικτυακών σεμιναρίων απευθύνεται σε επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα που αναζητούν εργασία, αλλά δεν διαθέτουν καινοτόμες ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες που μπορούν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Μαγνητοσκοπημένα διαδικτυακά σεμινάρια

Τρισδιάστατη εκτύπωση

Μαγνητοσκοπημένο

Ενίσχυση της τέχνης μέσω της τρισδιάστατης εκτύπωσης: αποκτήστε κρίσιμες δεξιότητες για την ενίσχυση της τέχνης με την τεχνολογία. Απευθυνόμενο σε καλλιτέχνες, καλλιτεχνικούς διευθυντές, επιμελητές, εκπαιδευτικούς, λάτρεις της τέχνης και υπεύθυνους πολίτες, αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο θα διδάξει πολύτιμες δεξιότητες για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τρισδιάστατης εκτύπωσης για τη βελτίωση της τέχνης και της προσβασιμότητας.

Προσβασιμότητα

Μαγνητοσκοπημένο

“Ξεκλειδώστε” την προσβασιμότητα στις τέχνες: Απόκτηση βασικών δεξιοτήτων για την προώθηση της ένταξης στις τέχνες. Απευθύνεται σε καλλιτέχνες, καλλιτεχνικούς διευθυντές, επιμελητές, εκπαιδευτικούς, λάτρεις της τέχνης και υπεύθυνους πολίτες και διδάσκει πολύτιμες δεξιότητες για την προώθηση της προσβασιμότητας και της ένταξης στον κόσμο της τέχνης.

Curability

Email

curability.erasmus@gmail.com