Αποτελεσμα 4

Εργαλειοθήκη Πολιτικής χωρίς Αποκλεισμούς

Εφαρμογή του Προγράμματος επιμόρφωσης των επαγγελματιών στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς

 

Μελέτη περίπτωσης

Οι καλλιτεχνικές συνεδρίες για ηλικιωμένους με άνοια έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να παρουσιάσουν την πολιτιστική κληρονομιά σε ηλικιωμένους που πάσχουν από γνωστική έκπτωση λόγω άνοιας και Αλτσχάιμερ. Οι συνεδρίες αποτελούν κοινή πρωτοβουλία της ARTIED και του Compassion Alzheimer Bulgaria Foundation και πραγματοποιούνται εικονικά σε δύο οίκους κοινωνικής φροντίδας για ηλικιωμένους με άνοια – στο Razgrad (βορειοανατολική Βουλγαρία) και στο Kazanlak (κεντρική Βουλγαρία).

Οι συνεδρίες ακολουθούν μια ειδικά αναπτυγμένη μεθοδολογία, λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ και τις ειδικές απαιτήσεις των ηλικιωμένων ατόμων με άνοια. Κάθε συνεδρία έχει ένα προεπιλεγμένο θέμα, σύμφωνα με το οποίο επιλέγονται 5 έως 6 κατάλληλα έργα τέχνης. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, σύντομες διαλέξεις σχετικά με τους πίνακες, τους δημιουργούς τους, τις καλλιτεχνικές τεχνοτροπίες / καλλιτεχνικά ρεύματα, τα απεικονιζόμενα αντικείμενα, τη χρωματική παλέτα κ.λπ. συνδυάζονται με κατάλληλη μουσική συνοδεία. Η αλληλουχία μεταξύ των πινάκων και των θεματικών μουσικών ηχητικών αποσπασμάτων επιτρέπει στους ηλικιωμένους να απολαύσουν το έργο τέχνης ακούγοντας παράλληλα τη μουσική.

Κατά τη διάρκεια των προσαρμοσμένων παρουσιάσεων των έργων τέχνης, ο τεχνοθεραπευτής εκτελεί διάφορες πρακτικές δραστηριότητες, συζητήσεις και αλληλεπίδραση με τους χρήστες (μέσω απλών ερωτήσεων που σχετίζονται με τους παρουσιαζόμενους πίνακες), καθώς και ενθαρρύνει την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων. Με αυτόν τον τρόπο, οι ηλικιωμένοι δεν είναι παθητικοί αποδέκτες της παρουσιαζόμενης πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά συμμετέχουν ενεργά στις συνεδρίες τέχνης και βελτιώνουν την ψυχική και συναισθηματική τους κατάσταση, τις γνωστικές τους ικανότητες και τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες.

Διδάγματα από τις μέχρι τώρα οργανωμένες συνεδρίες τέχνης:

 • Οι ηλικιωμένοι και οι άνθρωποι με άνοια είναι πολύ περίεργοι και απολαμβάνουν πραγματικά την τέχνη και τις δημιουργικές δραστηριότητες.
 • Οι περιηγήσεις και οι συνεδρίες τέχνης βελτιώνουν τη γενική κατάσταση των ατόμων με άνοια, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσής τους, των γνωστικών τους ικανοτήτων, της συγκέντρωσης και των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων..
 • Οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες βελτιώνουν την κοινωνικοποίηση των ηλικιωμένων και ενθαρρύνουν την προθυμία τους να συμμετάσχουν σε άλλες ομαδικές δραστηριότητες.
 • Όλοι απολαμβάνουν την ομορφιά και έχουν δημιουργικές δυνατότητες! Ανεξάρτητα από την ηλικία και τις γνωστικές τους ικανότητες, οι άνθρωποι μπορούν να ζωγραφίζουν, να συμπληρώνουν περιγράμματα, να φτιάχνουν κολάζ από πίνακες ζωγραφικής, να υπογράφουν και να χορεύουν, βελτιώνοντας έτσι την ψυχική τους κατάσταση και αποκτώντας θετική διάθεση κατά την ενασχόληση με τον πολιτισμό.
Οργανωτικές ρυθμίσεις

Η έρευνα που διεξήχθη μεταξύ πολιτιστικών και εκπαιδευτικών οργανισμών (αποτέλεσμα 1) μας βοήθησε να δούμε καλύτερα τη “μεγάλη” εικόνα και να εντοπίσουμε τους κύριους τομείς εργασίας και βελτίωσης όσον αφορά τον προσβάσιμο πολιτισμό στη Βουλγαρία. Αυτό μας βοήθησε να εστιάσουμε καλύτερα τις πολιτιστικές μας δραστηριότητες και να σκεφτούμε νέα έργα και πρωτοβουλίες, τα οποία θα μπορούσαμε να προτείνουμε ή να συζητήσουμε με τους εταίρους μας. Ως αποτέλεσμα, αναπτύχθηκαν και υποβλήθηκαν 2 νέες προτάσεις έργων, οι οποίες, εάν εγκριθούν, θα αποτελέσουν συνέχεια των προσπαθειών μας για να καταστήσουμε την πολιτιστική κληρονομιά στη Βουλγαρία πιο προσβάσιμη για τα άτομα με αναπηρία.

Το περιεχόμενο των διαδικτυακών σεμιναρίων και της κατάρτισης που αναπτύχθηκε σχετικά με τα θέματα της τρισδιάστατης εκτύπωσης και της προσβασιμότητας, μαζί με τη βάση δεδομένων με καλά παραδείγματα περιπτωσιολογικών μελετών, εγγράφων πολιτικής, εργαλείων ΤΠ και άλλων εντοπισμένων πόρων, εμπλούτισε τους τομείς εμπειρογνωμοσύνης μας και βοηθά τους εκπαιδευτές και τους εμπειρογνώμονές μας να προσφέρουν νέα θέματα και δραστηριότητες στις ομάδες-στόχους και τους τελικούς χρήστες με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Η ανταλλαγή εμπειριών κατά τη διάρκεια διεθνών διαδικτυακών σεμιναρίων και LTTA μας βοηθά να αναπτύξουμε και να προτείνουμε πιο περιεκτικά εργαστήρια, διαδικτυακά σεμινάρια και προγράμματα κατάρτισης στον τομέα του προσβάσιμου πολιτισμού. 

Επιπλέον, τα αποτελέσματα του έργου έχουν ευαισθητοποιήσει τους πολιτιστικούς εμπειρογνώμονες και τους εκπαιδευτικούς μας στο θέμα της προσβασιμότητας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Κατά την προετοιμασία νέου εκπαιδευτικού υλικού στον πολιτιστικό τομέα, άρχισαν να λαμβάνουν υπόψη τους και αυτή την πτυχή, συμπεριλαμβανομένου του κατάλληλου γλωσσικού επιπέδου, της γραφικής διάταξης και του σχεδιασμού, του ρυθμού της διάλεξης/παρουσίασης κ.λπ.

Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματα του έργου βελτίωσαν την εσωτερική μας εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με διάφορες πτυχές του θέματος της πολιτιστικής προσβασιμότητας, βελτίωσαν τη συμμετοχικότητα των πολιτιστικών μας δραστηριοτήτων και μας βοήθησαν να ανοίξουμε το δρόμο σε νέους εταίρους και συνεργασίες με νέους οργανισμούς, τόσο στη Βουλγαρία όσο και στο εξωτερικό.

Εκστρατεία και διάδοση

Χρησιμοποιήσαμε διάφορα κανάλια για να επικοινωνήσουμε τις προαναφερθείσες αλλαγές, μεταξύ άλλων μέσω δημοσιεύσεων στον ιστότοπό μας και τακτικών αναρτήσεων σε κανάλια κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και μέσω ανεπίσημης επικοινωνίας με τους εταίρους και τα δίκτυά μας.

Οι συμμετέχοντες στα εθνικά διαδικτυακά σεμινάρια (ως μέρος του αποτελέσματος 2) μοιράστηκαν ότι τα έργα και το περιεχόμενο που παρουσιάστηκαν εμπλούτισαν τις γνώσεις τους σχετικά με την προσβασιμότητα και τις διάφορες δυνατότητες προσαρμογής έργων τέχνης για άτομα με αναπηρία (μέσω αντιγράφων τρισδιάστατης εκτύπωσης και προσβάσιμων εκθέσεων).

Πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα

Δεδομένου ότι η πολιτιστική προσβασιμότητα είναι ένα αρκετά νέο θέμα για τη Βουλγαρία, τα αποτελέσματα του έργου και το παραγόμενο υλικό μας βοήθησαν να θέσουμε το θέμα ενώπιον των πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών οργανισμών και να τους ενθαρρύνουμε να σκεφτούν και σε αυτή την πτυχή.

Ορισμένα πλεονεκτήματα και οφέλη:

 • Αυξημένη ευαισθητοποίηση σχετικά με το θέμα: Η έρευνα που διεξήχθη στη χώρα μας βοήθησε να κατανοήσουμε καλύτερα την κατάσταση στη Βουλγαρία και μας έδωσε πρακτικά δεδομένα για το πώς να ξεκινήσουμε συζητήσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους εταίρους σχετικά με τη σημασία του να γίνει ο πολιτισμός πιο προσιτός, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών χώρων και εγκαταστάσεων, του περιεχομένου των μουσείων και των γκαλερί και των ικανοτήτων των πολιτιστικών εμπειρογνωμόνων.
 • Βελτίωση των εσωτερικών γνώσεων και δεξιοτήτων: Το παραγόμενο εκπαιδευτικό και διαδικτυακό υλικό μας επέτρεψε να ξεκινήσουμε νέες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και να βελτιώσουμε τις τρέχουσες, ώστε να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ειδικές ανάγκες και τα μαθησιακά στυλ των φιλότεχνων με αναπηρία που συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές μας δραστηριότητες.
 • Βελτίωση των ικανοτήτων των εσωτερικών μας πολιτιστικών εκπαιδευτών και εμπειρογνωμόνων: Ως αποτέλεσμα του έργου, έμαθαν νέα πράγματα σχετικά με τον προσβάσιμο σχεδιασμό και τα διαθέσιμα εργαλεία πληροφορικής που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για να καταστήσουν το εκπαιδευτικό τους υλικό πιο προσβάσιμο για τα άτομα με αναπηρίες. Επιπλέον, οι επιτραπέζιες έρευνες σχετικά με καλές πρακτικές και παραδείγματα προσβάσιμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, έργων και μελετών περίπτωσης από άλλες χώρες εμπλούτισαν τις γνώσεις τους σχετικά με το θέμα.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε περιλαμβάνουν:

 • Θέτοντας το θέμα στο επίκεντρο των πολιτιστικών ιδρυμάτων και των εργαζομένων: Δεδομένου ότι το θέμα είναι πολύ καινοτόμο για τη Βουλγαρία, πολλοί πολιτιστικοί εμπειρογνώμονες και υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων στον τομέα εξακολουθούν να μην αναγνωρίζουν πλήρως τη σημασία του. Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν να τους ενθαρρύνουμε να ανοιχτούν στην πολιτιστική προσβασιμότητα και να τη θεωρήσουν εξίσου σημαντική με την εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για το πολιτιστικό τους ίδρυμα ή για τη σωστή συντήρηση των συλλογών των μουσείων ή των γκαλερί τους.
 • Προσέγγιση της γενικής κοινότητας: Δεδομένου ότι στη Βουλγαρία η πρακτική επικεντρώνεται στην κάλυψη των βασικών αναγκών των ατόμων με αναπηρία, τα οφέλη από τη συνάντησή τους με τον πολιτισμό δεν έχουν ακόμη συνειδητοποιηθεί επαρκώς. Έτσι, έπρεπε πρώτα να τους ανοίξουμε για τα θετικά που μπορεί να προσφέρει ο πολιτισμός σε αυτά τα άτομα και τις οικογένειές τους.

Για να ξεπεράσουμε αυτές τις προκλήσεις, πατάμε στα καλά παραδείγματα από άλλες χώρες που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του έργου. Δεσμευόμαστε επίσης να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση και να καταβάλλουμε περισσότερες προσπάθειες για να αλλάξουμε τις γενικές στάσεις τόσο στην κοινωνία, όσο και μεταξύ των ειδικών του πολιτισμού.

Επίδραση

Σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα του έργου έτυχαν θετικής υποδοχής από τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις ομάδες-στόχους στη Βουλγαρία.

Ωστόσο, για να αυξηθεί ο αντίκτυπος και να βελτιωθεί η περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου, πρέπει να εξεταστούν τα εξής:

Ενίσχυση της συμμετοχής της κοινότητας και ενθάρρυνση των ατόμων με αναπηρία να είναι πιο ενεργά όταν θέτουν το θέμα της πολιτιστικής προσβασιμότητας ενώπιον των υπευθύνων λήψης αποφάσεων και των πολιτιστικών αρχών και εργαζομένων.

Οργανώστε περισσότερες συναντήσεις, εργαστήρια και φόρουμ με ενδιαφερόμενους πολιτιστικούς λειτουργούς και εκπαιδευτικούς, όπου θα ευαισθητοποιηθούν σχετικά με το θέμα της πολιτιστικής προσβασιμότητας, καθώς και για να βελτιώσουν τις ικανότητές τους σχετικά με το πώς να υποδέχονται και να υποστηρίζουν επισκέπτες με διαφορετικούς τύπους αναπηρίας στα πολιτιστικά τους ιδρύματα.

Συνεχής επικαιροποίηση και παραγωγή πρόσθετου υλικού και πόρων για τα θέματα αυτά, ώστε να διασφαλίζεται ότι ακολουθούν τις ψηφιακές βελτιώσεις και τεχνολογίες, οι οποίες εξελίσσονται συνεχώς.

 

 

Μελέτη περίπτωσης

Το έργο της ΕΕ “InclEUsion – Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών με αναπηρία στην Ευρώπη μέσω της βελτίωσης των ικανοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων” επικεντρώθηκε στην κοινωνική ένταξη μιας ιδιαίτερα διατομεακής ομάδας ανθρώπων στην κοινωνία μας: των μεταναστών με αναπηρία. Το έργο το πέτυχε αυτό μέσω της παροχής της απαραίτητης εκπαίδευσης και καθοδήγησης στους εκπαιδευτές ενηλίκων.

Το έργο προσέφερε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών στους εκπαιδευτές, καθώς και μια πλατφόρμα με τους απαραίτητους πόρους για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών μεταναστών. Ένα από τα πιο σημαντικά συμπεράσματα από το InclEUsion είναι αυτό που το έργο αναφέρει ως διπλή διάκριση. Αναγνωρίζει, λοιπόν, ότι κάποιος που είναι και μετανάστης και ανάπηρος θα έχει να αντιμετωπίσει διαφορετικά προβλήματα από κάποιον που είναι ντόπιος, και έτσι θα χρειαστεί μια διαφορετική προσέγγιση για ένα ευρύ φάσμα ατόμων με αναπηρία.

Οργανωτικές ρυθμίσεις

Το έργο είχε σημαντικό αντίκτυπο στον οργανισμό σε διάφορα επίπεδα, από την ευαισθητοποίηση μέχρι την παροχή νέων και καινοτόμων εργαλείων για χρήση σε οργανισμούς.

Στο επίπεδο της ευαισθητοποίησης, η έρευνα που διεξήχθη, συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας κατάστασης, των καλών πρακτικών και άλλων χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με το κυπριακό αλλά και το ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την πολιτιστική προσβασιμότητα. Βοήθησε επίσης τον οργανισμό μας μέσω των εκπαιδεύσεων και της έρευνας του προσωπικού μας να σχεδιάζει και να οργανώνει καλύτερα διάφορες εκδηλώσεις για ποικίλα θέματα, έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμες στο κοινό-στόχο.

Επιπλέον, ο οργανισμός ως Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που πραγματοποιεί εκπαιδεύσεις και άλλες εκπαιδευτικές ευκαιρίες θα αξιοποιήσει και θα ενσωματώσει στα προγράμματά του (εκπαιδεύσεις, ενημερωτικές συνεδρίες κ.λπ.) και το πρόγραμμα σπουδών που αναπτύχθηκε για τους επαγγελματίες πολιτιστικής κληρονομιάς και άλλους επαγγελματίες στον πολιτιστικό και καλλιτεχνικό τομέα.

Εκστρατεία και διάδοση

Ο οργανισμός μοιράστηκε τις προαναφερθείσες αλλαγές μέσω του:

 • Εταιρικός δικτυακός τόπος: www.eurosc.eu
 • Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των Facebook και Instagram, για τη διάδοση του έργου CURABILITY και των αποτελεσμάτων του.
 • Επικοινωνία με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς και εμπειρογνώμονες σε τοπικό επίπεδο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων μέσων επικοινωνίας.

Οι εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν στα τοπικά διαδικτυακά σεμινάρια για την προσβασιμότητα και την τρισδιάστατη εκτύπωση εξέφρασαν επίσης θετικά σχόλια για τα αποτελέσματα του έργου και τη χρησιμότητά τους στην πρακτική τους.

Το έργο και όλες οι χρήσιμες πληροφορίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των αποτελεσμάτων κοινοποιήθηκαν στο προσωπικό του οργανισμού για να βοηθήσουν στην ευαισθητοποίηση καθώς και στην εφαρμογή σχετικών πρακτικών προσβασιμότητας και αποκλεισμού μέσω των έργων τους και άλλων εκδηλώσεων, εκπαιδεύσεων και άλλων δραστηριοτήτων.

Πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα

Το έργο είχε τεράστιο θετικό αντίκτυπο στον οργανισμό μας, μαζί με κάποιες συχνά αναμενόμενες προκλήσεις που μπορεί να προκαλούσε.

Πρώτον, επέτρεψε να κατανοήσουμε καλύτερα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία σε διάφορους χώρους, καθώς και την κατάσταση στην Κύπρο. Αυτό μας βοήθησε επίσης να είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι σε θέματα προσβασιμότητας όταν φιλοξενούμε ή συμμετέχουμε σε άλλες δραστηριότητες, όπως εκδηλώσεις, έργα κ.λπ. Τα εργαλεία και οι πόροι που συγκεντρώθηκαν για την πλατφόρμα μας επέτρεψαν επίσης να εμπλουτίσουμε την πρακτική μας εσωτερικά. Τα δύο μαθήματα που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του Αποτελέσματος 2 πρόκειται επίσης να αξιοποιηθούν από τον οργανισμό για την προώθηση μιας καινοτόμου προσέγγισης στην κατάρτιση των επαγγελματιών της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Από την άλλη πλευρά, το έργο παρουσίασε και τις προκλήσεις του. Καθ’ όλη τη διάρκεια των τοπικών διαδικτυακών σεμιναρίων και άλλων δραστηριοτήτων έπρεπε να γίνει ενδελεχής έρευνα για τους τρόπους με τους οποίους τα αποτελέσματα παρέμεναν προσβάσιμα, γεγονός που απαιτούσε χρόνο και προσπάθεια. Επιπλέον, υπήρξε μια καθυστέρηση στα αποτελέσματα, κατά τη διαδικασία διασφάλισης της υψηλής ποιότητας και της προσβασιμότητάς τους στο κοινό-στόχο.

Επίδραση

Τα αποτελέσματα του έργου χαιρετίστηκαν και αναμένονται από τους οργανισμούς πολιτιστικής κληρονομιάς σε ολόκληρη την Κύπρο. Τα αποτελέσματα έχουν διαδοθεί κατάλληλα στους αρμόδιους φορείς και ο οργανισμός μας είχε επαφές με πολιτιστικούς οργανισμούς της χώρας σχετικά με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του LTTA ανταλλάχθηκαν καλές πρακτικές και γνώσεις από διαφορετικά υπόβαθρα μεταξύ επαγγελματιών της πολιτιστικής κληρονομιάς, εκπαιδευτών κ.λπ. Οι γνώσεις που αποκτήθηκαν από το LTTA μεταφέρθηκαν και αξιοποιήθηκαν επίσης εντός του οργανισμού μας για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ποιότητας των δραστηριοτήτων.

Προχωρώντας προς τα εμπρός, ελπίζουμε να προωθήσουμε την αξιοποίηση και τον αντίκτυπο των αποτελεσμάτων σε περισσότερα πολιτιστικά ιδρύματα και οργανισμούς σε εθνικό επίπεδο. Περισσότεροι επαγγελματίες της πολιτιστικής κληρονομιάς θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα του έργου και τους πιθανούς τρόπους με τους οποίους μπορούν να τα αξιοποιήσουν εντός των οργανισμών τους, καθώς και στις εκδηλώσεις, τις εκπαιδεύσεις τους κ.λπ. Ο στόχος είναι να συμβάλει στην προώθηση ενός περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς που θα λαμβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους πολιτιστικούς χώρους της χώρας.

 

 

Μελέτη περίπτωσης

“Ομάδα Τέχνης” είναι ένα έργο που έχει ως στόχο να καταστήσει τον πολιτισμό και την τέχνη προσιτά. Η ιδέα πίσω από το έργο είναι να δημιουργηθεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα που θα συνοδεύει το εν λόγω κοινό να ανακαλύψει έργα τέχνης μέσω μιας σεναριακής παρουσίασης, με τη μορφή γραμμικής αφήγησης, με επίπεδο γλώσσας που είναι εύκολο να διαβαστεί και να κατανοηθεί.

Αυτό καθιστά δυνατή την αναδημιουργία μιας μουσειακής εμπειρίας, χρησιμοποιώντας ψηφιακές συσκευές και πόρους προσαρμοσμένους έτσι ώστε τα έργα τέχνης να είναι προσβάσιμα σε όλα εκείνα τα μειονεκτούντα ακροατήρια, όπως άτομα με δυσκολίες ανάγνωσης, άτομα με ΔΥΣ, άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, άτομα με οπτικές, ακουστικές ή νοητικές αναπηρίες, τα οποία συχνά δεν συμπεριλαμβάνονται.

 Το έργο “Ομάδα Τέχνης” έχει ως στόχο:

 • Encourage innovative forms of cultural mediation and training using digital tools.
 • Implement a narrative and visual approach in the presentation of artworks for learners with little or no qualifications and special needs.
 • Make European cultural heritage accessible and usable by all by promoting culture and artistic heritage.

Το έργο “Ομάδα Τέχνης” επιτυγχάνει αυτούς τους στόχους μέσω της χρήσης καινοτόμων ψηφιακών προσεγγίσεων και της δημιουργίας διαφόρων παιδαγωγικών υλικών, όπως:

 • 120 κινούμενα και κυλιόμενα έργα τέχνης γραμμένα σε απλή γλώσσα, ώστε να είναι κατανοητά από όλους τους επισκέπτες παρά την ηλικία, τον πολιτισμό και το υπόβαθρό τους.
 • Δημιουργία διαφορετικού πνευματικού υλικού, όπως πρακτικά φύλλα, παιδαγωγικός φάκελος και παιδαγωγικοί οδηγοί που δημιουργήθηκαν γύρω από εγκάρσια καλλιτεχνικά θέματα για μια διατομεακή προσέγγιση και γνώση.

Δημιουργία του πρώτου πολύγλωσσου, ευανάγνωστου/κατανόητου, εικονικού και νοηματικού γλωσσάριου αφιερωμένου στο καλλιτεχνικό λεξιλόγιο για κοινό με ελάχιστα ή καθόλου προσόντα ή/και μαθησιακές δυσκολίες και αναπηρίες.

Οργανωτικές ρυθμίσεις

Η υιοθέτηση διαδικτυακών σεμιναρίων για την προσβασιμότητα και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών δημιουργούν βελτιώσεις και θετικές αλλαγές σε διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες. Πρώτον, τα διαδικτυακά σεμινάρια για την προσβασιμότητα παρέχουν μια πολύτιμη ευκαιρία για εσωτερική κατάρτιση εντός του οργανισμού. Αυτός ο εμπλουτισμός της εσωτερικής εμπειρογνωμοσύνης επιτρέπει μια πιο τεκμηριωμένη προσέγγιση των προκλήσεων προσβασιμότητας και την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων.

Επιπλέον, το έργο για την προσβασιμότητα οδηγεί σε απτές βελτιώσεις στις πολιτιστικές δραστηριότητες που προσφέρει ο σύλλογος. Με την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών που μοιράζονται κατά τη διάρκεια διαδικτυακών σεμιναρίων και την ανταλλαγή εμπειριών με άλλους οργανισμούς, είμαστε σε θέση να αναπτύσσουμε εργαστήρια και εκπαιδευτικά προγράμματα με περισσότερες ευκαιρίες για όλους. Επιπλέον, επικαιροποιήσαμε τις κατευθυντήριες γραμμές μας για το προσωπικό, τους εθελοντές και τους εξωτερικούς προμηθευτές, ενσωματώνοντας τις αρχές της προσβασιμότητας σε όλες τις πτυχές του οργανισμού. Αυτό περιλαμβάνει τον σχεδιασμό των φυσικών χώρων, τη χρήση προσβάσιμων μέσων και την επικοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Τέλος, το έργο της προσβασιμότητας προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για συνεργασία και δικτύωση με άλλους πολιτιστικούς οργανισμούς που μοιράζονται τους ίδιους στόχους. Η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και η αμοιβαία μάθηση μπορούν να τονώσουν την καινοτομία και να προωθήσουν την υιοθέτηση νέων στρατηγικών για την προσβασιμότητα στα μουσεία και τον πολιτιστικό κόσμο. Αυτή η συνεργασία μπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα μακροπρόθεσμα, προωθώντας μια ευρύτερη πολιτιστική αλλαγή προς μια μεγαλύτερη εστίαση στην προσβασιμότητα.

Συνοψίζοντας, η υιοθέτηση διαδικτυακών σεμιναρίων για την προσβασιμότητα και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών συμβάλλουν στην ανάπτυξη εσωτερικής τεχνογνωσίας, στη βελτίωση της συμμετοχικότητας των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, στην ενσωμάτωση της προσβασιμότητας στις πολιτικές και τις διαδικασίες και στην προώθηση της συνεργασίας με άλλους οργανισμούς. Αυτή η κοινή προσπάθεια έχει ως στόχο να καταστήσει τα μουσεία και τον πολιτιστικό κόσμο προσβάσιμα σε όλους, προωθώντας την ένταξη και την ισότητα ευκαιριών για όλους τους ανθρώπους.

Εκστρατεία και διάδοση
Η οργάνωσή μας επικοινωνεί και εργάζεται πάνω σε αυτά τα θέματα μέσω της διάδοσης των αποτελεσμάτων μέσω των κοινωνικών προφίλ της, αλλά και μέσω της ανεπίσημης επικοινωνίας μέσω του δικτύου των διεθνών οργανισμών της, σε διεθνείς συναντήσεις, διαδικτυακές συναντήσεις, μελέτες περιπτώσεων και διάδοση ενημερωτικού υλικού.
Πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα

Ως ένωση που συμμετείχε στο έργο, αντιμετωπίσαμε τόσο οφέλη όσο και προκλήσεις κατά τη διαδικασία εφαρμογής των προϊόντων των αποτελεσμάτων 1, 2 και 3 στον οργανισμό μας. Ακολουθούν ορισμένες από τις πτυχές που αντιμετωπίσαμε:

Οφέλη:

 • Ευαισθητοποίηση και κατάρτιση: Η κατάρτιση αυτή μας βοήθησε να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και να αναπτύξουμε κατάλληλες στρατηγικές και λύσεις.
 • Επέκταση των δεξιοτήτων του προσωπικού: Εκπαιδεύσαμε το προσωπικό μας σε θέματα προσβάσιμου σχεδιασμού, επικοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, δημιουργίας απτικού υλικού και άλλα.
 • Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών: Η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με άλλους οργανισμούς μας παρείχε έμπνευση και καινοτόμες λύσεις.

Σε γενικές γραμμές, ο οργανισμός μας ειδικεύεται ήδη σε πτυχές που σχετίζονται με την ένταξη και την προσβασιμότητα: αυτό σήμαινε ότι το προσωπικό και η κοινότητά μας ήταν ήδη κοντά στο θέμα και ξεκινήσαμε από μια κοινή βάση γνώσεων.

Προκλήσεις:

 • Πλησιάστε την κοινότητα: Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν η προσέγγιση σημαντικού αριθμού ανθρώπων. Έτσι, ο στόχος είναι να αυξηθεί το κοινό και να αξιοποιηθούν στο έπακρο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όλα τα είδη επικοινωνίας.
 • Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα: Η διατήρηση των πρωτοβουλιών προσβασιμότητας με την πάροδο του χρόνου μπορεί να αποτελέσει πρόκληση. Χρειάζονται συνεχείς προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι οι λύσεις που υιοθετούνται διατηρούνται, επικαιροποιούνται και βελτιώνονται με την πάροδο του χρόνου.

Κάθε πρόκληση απαιτεί στρατηγική προσέγγιση και συνεχή δέσμευση από τον οργανισμό. Ωστόσο, τα οφέλη από τη βελτίωση της προσβασιμότητας των μουσείων και του πολιτιστικού κόσμου αντισταθμίζουν τις δυσκολίες, καθώς προωθείται η ένταξη και δημιουργείται ένα περιβάλλον που καλωσορίζει και εκτιμά τις διαφορετικές ικανότητες των ανθρώπων.

Επίδραση

Τα προϊόντα των αποτελεσμάτων 1,2 & 3 έχουν γίνει δεκτά θετικά από άλλους πολιτιστικούς οργανισμούς, ιδρύματα ή ενδιαφερόμενους φορείς στη χώρα μας.

Ως πολιτιστικός σύλλογος που συμμετείχε στο έργο για την προσβασιμότητα στα μουσεία υπάρχουν ορισμένες σκέψεις, συστάσεις και προκλήσεις που προέκυψαν για την περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου:

 • Σχόλια: Είναι σημαντικό να συλλέγονται λεπτομερή σχόλια από τους επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με διαφορετικές ικανότητες, σχετικά με τις πρωτοβουλίες προσβασιμότητας που εφαρμόζονται. Τα σχόλια των επισκεπτών μπορούν να βοηθήσουν στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων λύσεων και στον εντοπισμό τυχόν αναγκαίων βελτιώσεων.
 • Συμμετοχή της Κοινότητας: είναι σημαντικό να εμπλέκεται ενεργά η κοινότητα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η διοργάνωση συναντήσεων, εργαστηρίων ή φόρουμ συζητήσεων με εκπροσώπους διαφορετικών ικανοτήτων και ομάδων συμφερόντων μπορεί να τους δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσουν διαφορετικές προοπτικές και να συνδιαμορφώσουν προσβάσιμες λύσεις. Η συμμετοχή αυτή μπορεί επίσης να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση και την αύξηση της ενημέρωσης σχετικά με τη σημασία της προσβασιμότητας στα μουσεία και τον πολιτιστικό κόσμο.
 • Συνεχής ενημέρωση: Τα πρότυπα προσβασιμότητας και οι βέλτιστες πρακτικές εξελίσσονται συνεχώς. Η ένωση θα πρέπει να ενημερώνεται για τις νέες τεχνολογίες, τις κατευθυντήριες γραμμές και τους κανονισμούς, ώστε να διασφαλίζει ότι οι πρωτοβουλίες για την προσβασιμότητα παραμένουν στην αιχμή του δόρατος. Αυτό μπορεί να απαιτεί συνεχή κατάρτιση του προσωπικού και συμμετοχή σε συνέδρια και εργαστήρια με θέμα την προσβασιμότητα στα μουσεία και τον πολιτιστικό κόσμο.

Η αντιμετώπιση αυτών των συστάσεων, παρατηρήσεων και δυσκολιών μπορεί να επιτρέψει την περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων προσβασιμότητας του έργου, εξασφαλίζοντας έναν διαρκή και θετικό αντίκτυπο για τα άτομα με διαφορετικές ικανότητες που επιθυμούν να συμμετέχουν σε πολιτιστικές εμπειρίες με τρόπο χωρίς αποκλεισμούς.

 

 

Μελέτη περίπτωσης

Το πρόγραμμα “Μουσεία Τέχνη & Αλτσχάιμερ”, το οποίο υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδιώκει να βελτιώσει την πρόσβαση στην τέχνη και τα μουσεία για τα άτομα με άνοια, τις οικογένειές τους και τους επαγγελματίες φροντιστές τους. Με την εξέταση ευρωπαϊκών και μη ευρωπαϊκών προσεγγίσεων, το έργο στοχεύει στη δημιουργία συνδέσεων μεταξύ των πεδίων των μουσείων και της τέχνης και των κοινωνικών τομέων και του τομέα της υγείας.

Μέσω αυτής της ολιστικής προσέγγισης, οι μουσειακές δραστηριότητες προβλέπεται να συμβάλουν στη δημιουργία μιας κοινωνίας που θα υποστηρίζει και θα συμπεριλαμβάνει τα άτομα με άνοια. Απώτερος στόχος είναι να προωθηθεί ένα περιβάλλον φιλικό προς την άνοια, όπου η τέχνη και οι πολιτιστικές εμπειρίες θα διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη βελτίωση της ζωής των ατόμων που πάσχουν από αυτή την πάθηση.

Οι άμεσες ομάδες-στόχοι του έργου είναι οι εκπαιδευτές μουσείων τέχνης, τα άτομα με άνοια, οι φροντιστές τους (κοινωνικοί λειτουργοί που εργάζονται με άτομα με άνοια) και τα μέλη της οικογένειας.

Οι κύριοι στόχοι των Μουσείων Τέχνης & Αλτσχάιμερ είναι οι εξής:

Παροχή γνώσεων και πρακτικών πληροφοριών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους εκπαιδευτές μουσείων σχετικά με την ανάπτυξη προγραμμάτων για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους.

Να ενδυναμώσει τα άτομα με άνοια, τους φροντιστές και τα μέλη της οικογένειας με γνώσεις σχετικά με τις διάφορες μεθόδους επικοινωνίας, τόσο λεκτικές όσο και μη λεκτικές, και πώς να τις εφαρμόζουν αποτελεσματικά σε ένα μουσειακό περιβάλλον.

Κύρια αποτελέσματα του έργου:

 • Οδηγός για εκπαιδευτές μουσείων σχετικά με την ανάπτυξη μουσειακών προγραμμάτων για άτομα με άνοια, τους φροντιστές τους και τα μέλη των οικογενειών τους.
 • Οδηγός για τους φροντιστές και τα μέλη της οικογένειας των ατόμων με άνοια σχετικά με τη χρήση της τέχνης για την προώθηση της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας.
Οργανωτικές ρυθμίσεις
Μετά την υιοθέτηση των αποτελεσμάτων του έργου, συνειδητοποιήσαμε καλύτερα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και αναπτύξαμε μεγαλύτερη ευαισθησία απέναντι στις ανάγκες τους. Πραγματοποιήσαμε ενδελεχή αναθεώρηση και μετασχηματισμό των προγραμμάτων κατάρτισης και των εργαστηρίων μας, με στόχο να τα καταστήσουμε πιο περιεκτικά και προσβάσιμα σε ένα ευρύτερο φάσμα συμμετεχόντων. Μέσω αυτής της διαδικασίας, εισαγάγαμε σημαντικές αλλαγές και βελτιώσεις για να διασφαλίσουμε ότι άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο, ικανότητες και εμπειρίες μπορούν πλέον να παρακολουθούν και να συμμετέχουν πλήρως σε αυτές τις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες. Το προσωπικό του οργανισμού βελτίωσε τις γνώσεις του σχετικά με την προσβασιμότητα και έμαθε καλές πρακτικές. Αυτή η νεοαποκτηθείσα τεχνογνωσία ενσωματώθηκε με επιτυχία στην καθημερινή τους εργασία, με αποτέλεσμα απτές βελτιώσεις στον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετούν διαφορετικά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες.
Εκστρατεία και διάδοση
Η οργάνωσή μας έχει διαδώσει τα αποτελέσματα του έργου μέσω των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, μέσω άλλων συναντήσεων, συζητήσεων, κατάρτισης και εργαστηρίων.
Πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα
Μέσα από τη δημιουργία και την υλοποίηση του έργου μας, βιώσαμε τόσο οφέλη όσο και προκλήσεις. Τα αποτελέσματα του έργου έχουν αυξήσει την ευαισθητοποίηση και την κατανόηση των αναγκών των ατόμων με αναπηρία. Διαθέτουμε πλέον βαθύτερη εκτίμηση για τα πιθανά εμπόδια που αντιμετωπίζουν και έχουμε μάθει αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης και προσαρμογής σε αυτές τις προκλήσεις. Συγκεκριμένα, έχουμε αποκτήσει πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας και εμπλοκής με τα άτομα με αναπηρία, διασφαλίζοντας ότι αισθάνονται ευπρόσδεκτα και ότι συμπεριλαμβάνονται σε διάφορες δραστηριότητες. Επιπλέον, η διοργάνωση των διαδικτυακών σεμιναρίων μας βοήθησε να διευρύνουμε το δίκτυό μας με ομοϊδεάτες εταίρους και άτομα που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν σε μελλοντικά έργα. Επιπλέον, διευρύνθηκαν οι γνώσεις και η προοπτική της οργάνωσής μας σχετικά με τα μουσεία και την πολιτιστική κληρονομιά, επειδή το θέμα αυτό ήταν νέο για την οργάνωσή μας, ωστόσο, το έργο αυτό μας ενέπνευσε να εργαστούμε περισσότερο στον τομέα αυτό στο μέλλον.
Επίδραση

Παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε, προσελκύσαμε με επιτυχία άτομα που συμμετείχαν ενεργά τόσο σε εθνικά όσο και σε διεθνή διαδικτυακά σεμινάρια. Η ανατροφοδότηση που λάβαμε από αυτούς τους συμμετέχοντες ήταν θετική, γεγονός που δείχνει τον αντίκτυπο και τη σημασία του έργου. Πολλοί εξέφρασαν την εκτίμησή τους για τα διαδικτυακά σεμινάρια, σημειώνοντας ότι απέκτησαν πολύτιμες γνώσεις για τη βελτίωση των αλληλεπιδράσεών τους με άτομα με αναπηρία στα μουσεία. Οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν την εκμάθηση νέων προσεγγίσεων και στρατηγικών για τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας για τους πελάτες με διαφορετικές αναπηρίες. Είμαστε ευτυχείς που καταφέραμε να τραβήξουμε την προσοχή οργανισμών που εργάζονται σε παρόμοιους τομείς.

Κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών σεμιναρίων, ορισμένοι συμμετέχοντες μοιράστηκαν πρόθυμα τις δικές τους επιτυχημένες πρακτικές που έχουν ήδη εφαρμοστεί στους αντίστοιχους χώρους εργασίας τους. Αυτή η συλλογική ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών εμπλούτισε τη μαθησιακή εμπειρία, διευκολύνοντας ένα δυναμικό περιβάλλον για αμοιβαία ανάπτυξη και ανταλλαγή γνώσεων.

Επιπλέον, το έργο μας τράβηξε την προσοχή άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε παρόμοιο πεδίο, με αποτέλεσμα να λάβουμε πρόσκληση να συμμετάσχουμε σε συζήτηση ενώσεων για την προσβασιμότητα του πολιτισμού για άτομα με αναπηρία. Αυτό έδειξε ότι το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό και ότι το έργο μας είναι ορατό για άλλους ανθρώπους.

 

 

Μελέτη περίπτωσης

Τίτλος του έργου: MOVE & ACT: Ενδυνάμωση της νεολαίας μέσω επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων

Αυτό το πολύ ιδιαίτερο έργο υποστηρίζει την ανάπτυξη συγκεκριμένων ψηφιακών, δημιουργικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων για τους νέους. Ο κύριος σκοπός αυτής της ανάπτυξης δεξιοτήτων είναι να βοηθήσει τους νέους να διαμορφώσουν μια ευρωπαϊκή ταυτότητα, να αυξήσουν την απασχολησιμότητά τους, να υψώσουν τη φωνή τους και να αλληλεπιδράσουν με την τοπική, εθνική και ευρωπαϊκή.

Το έργο MOVE & ACT επικεντρώνεται στη συμμετοχή νέων με αναπηρία, μεταναστών ή NEETs, καθώς θεωρούμε ότι αυτές είναι οι πιο ευάλωτες ομάδες που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία και την οικονομική κρίση που έπληξε την τελευταία δεκαετία τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Υπάρχουν 3 κύριοι στόχοι του έργου:

 1. Ανάπτυξη καλλιτεχνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων για περιθωριοποιημένους νέους. Οι καλλιτεχνικές δεξιότητες θα επικεντρωθούν στον τομέα των εικαστικών τεχνών και οι ψηφιακές δεξιότητες θα επικεντρωθούν σε καινοτόμες νέες τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με την καλλιτεχνική δραστηριότητα, όπως ο τρισδιάστατος σχεδιασμός, η εκτύπωση και η σάρωση.
 2. Δημιουργία ενός δικτύου νέων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, παρέχοντας επιχειρηματικά εργαλεία, αναπτύσσοντας την αίσθηση του ανήκειν και της αυτοεκτίμησης, το κοινό ενδιαφέρον για τις εικαστικές τέχνες και, τέλος, ενδυναμώνοντας την προοπτική τους χωρίς αποκλεισμούς και την επιχειρηματική τους προοπτική.
 3. Δίνει την ευκαιρία σε νέους περιθωριοποιημένους ανθρώπους να υψώσουν τη φωνή τους σχετικά με τις προσωπικές τους προκλήσεις ή τις προκλήσεις των κοινοτήτων τους. Αυτό θα επιτευχθεί με τη διοργάνωση ενός Διαδικτυακού Διαγωνισμού και Έκθεσης PhotoVoice που θα επιτρέψει την κοινοποίηση αυτών των προκλήσεων στο κοινό και την αύξηση της δημιουργικότητας, της πολιτιστικής έκφρασης και της απασχολησιμότητας των νέων.
Οργανωτικές ρυθμίσεις

Η υιοθέτηση διαδικτυακών σεμιναρίων για την προσβασιμότητα και την τρισδιάστατη εκτύπωση, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο LTTA και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών έχουν εμπλουτίσει σημαντικά την τεχνογνωσία μας στους τομείς της ενσωμάτωσης, της τρισδιάστατης εκτύπωσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η βάση δεδομένων με πρωτοβουλίες και συστάσεις, μελέτες περιπτώσεων, έγγραφα πολιτικής και ψηφιακά εργαλεία έχει δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς και τους εμπειρογνώμονές μας να προσφέρουν νέα θέματα και δραστηριότητες στις ομάδες-στόχους μας. Τα διεθνή και εθνικά διαδικτυακά σεμινάρια και οι κοινές εμπειρίες διευκόλυναν την ανάπτυξη εργαστηρίων χωρίς αποκλεισμούς, και προγραμμάτων κατάρτισης που επικεντρώνονται στον προσβάσιμο πολιτισμό.

Μέσω αυτής της διαδικασίας, ευαισθητοποιηθήκαμε περισσότερο σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, οδηγώντας σε μετασχηματισμό των εργαστηρίων μας ώστε να είναι πιο περιεκτικά και προσβάσιμα. Οι γνώσεις του προσωπικού μας σχετικά με την προσβασιμότητα έχουν βελτιωθεί και έχουν ενσωματώσει με επιτυχία τις βέλτιστες πρακτικές στην καθημερινή τους εργασία, ωφελώντας άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο, ικανότητες και εμπειρίες.

Επιπλέον, το έργο παρείχε την ευκαιρία να συνεργαστούμε και να δικτυωθούμε με άλλους πολιτιστικούς οργανισμούς, τονώνοντας την καινοτομία και προωθώντας μια ευρύτερη πολιτιστική αλλαγή προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης προσβασιμότητας. Αυτές οι κοινές προσπάθειες έχουν ως στόχο να καταστήσουν τα μουσεία και τις πολιτιστικές εμπειρίες προσβάσιμες σε όλους, προωθώντας την ένταξη και την ισότητα ευκαιριών για όλους, τόσο εντός του οργανισμού μας όσο και σε συνεργασίες με εταίρους σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Εκστρατεία και διάδοση

Για την αποτελεσματική επικοινωνία των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του έργου, ο οργανισμός μας χρησιμοποίησε ποικίλα κανάλια και μεθόδους. Οι πληροφορίες διαδόθηκαν μέσω τακτικών αναρτήσεων στη σελίδα μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε διάφορες ομάδες FB, εξασφαλίζοντας ευρεία εμβέλεια στο κοινό μας. Συμμετείχαμε σε ανεπίσημη επικοινωνία με τους εταίρους και τα δίκτυά μας για να μοιραστούμε ενημερώσεις σχετικά με τις εξελίξεις και τα αποτελέσματα.

Η ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες στα εθνικά διαδικτυακά σεμινάρια, ένα κρίσιμο μέρος του αποτελέσματος 2, αποκάλυψε ότι τα έργα και το περιεχόμενο που παρουσιάστηκαν εμπλούτισαν σημαντικά την κατανόησή τους για την προσβασιμότητα και τις διάφορες ευκαιρίες προσαρμογής έργων τέχνης για άτομα με αναπηρία, μεταξύ άλλων μέσω αντιγράφων τρισδιάστατης εκτύπωσης και προσβάσιμων εκθέσεων.

Εκτός από την ηλεκτρονική διάδοση, μοιραστήκαμε ενεργά τα αποτελέσματα του έργου κατά τη διάρκεια διαφόρων συναντήσεων, συζητήσεων, εκπαιδευτικών συναντήσεων και εργαστηρίων. Αυτή η πολύπλευρη προσέγγιση μας επέτρεψε να προσεγγίσουμε τόσο το τοπικό όσο και το διεθνές κοινό, προωθώντας την ανταλλαγή γνώσεων και τη συνεργασία.

Πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα

Η διαδικασία εφαρμογής των αποτελεσμάτων των αποτελεσμάτων 1, 2 και 3 στην πράξη στον οργανισμό μας παρουσίασε πλεονεκτήματα και προκλήσεις.

Τα πλεονεκτήματα που βιώσαμε περιλαμβάνουν:

 • Αυξημένη ευαισθητοποίηση: Τα διαδικτυακά σεμινάρια, οι βάσεις δεδομένων και η κατάρτιση LTTA παρείχαν πολύτιμες πληροφορίες για την ευαισθητοποίηση και την κατανόηση της σημασίας της πολιτιστικής προσβασιμότητας, την προώθηση προσβάσιμων πολιτιστικών χώρων, το περιεχόμενο των μουσείων και την ενίσχυση των ικανοτήτων των εμπειρογνωμόνων πολιτισμού. Μας βοήθησε να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία.
 • Αυξημένες γνώσεις και ενισχυμένες ικανότητες και δεξιότητες: Τα παραγόμενα διαδικτυακά σεμινάρια και το εκπαιδευτικό υλικό μας επέτρεψαν να βελτιώσουμε τις δεξιότητες και τις γνώσεις μας σχετικά με την τρισδιάστατη εκτύπωση, την επικοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, τη δημιουργία υλικού χωρίς αποκλεισμούς και τα εργαστήρια που είναι προσαρμοσμένα στις ειδικές ανάγκες και τα μαθησιακά στυλ των ατόμων με αναπηρίες. Μέσω του έργου, οι εκπαιδευτικοί μας απέκτησαν γνώσεις σχετικά με τον προσβάσιμο σχεδιασμό και τα ψηφιακά εργαλεία, εμπλουτίζοντας την ικανότητά τους να δημιουργούν εκπαιδευτικό υλικό που είναι πιο περιεκτικό.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε περιλαμβάνουν:

 • Προσεγγίζοντας περισσότερους ενδιαφερόμενους και τη γενική κοινότητα: Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν η προσέγγιση μεγαλύτερου αριθμού εργαζομένων στον τομέα του πολιτισμού και της τοπικής/εθνικής κοινότητας γενικότερα.
 • Βιωσιμότητα: Η διεξαγωγή πλήρως προσβάσιμων και χωρίς αποκλεισμούς εργαστηρίων και εκπαιδεύσεων είναι αρκετά δύσκολη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να μην είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα για όλους τους συμμετέχοντες.
 • Οικονομικές πτυχές/διαθεσιμότητα προσωπικού: Δεν έχουμε πάντα τα οικονομικά ή το προσωπικό για να παρέχουμε προσβάσιμες λύσεις στις δραστηριότητές μας.

Για να ξεπεράσουμε αυτές τις προκλήσεις, παραμένουμε προσηλωμένοι στο να αλλάξουμε τις στάσεις της κοινωνίας και των ειδικών του πολιτισμού. Το έργο διεύρυνε την οπτική μας για τα μουσεία και την πολιτιστική κληρονομιά, και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε αυτόν τον τομέα στο μέλλον, προωθώντας τη συμμετοχικότητα και την προσβασιμότητα για όλους.

Επίδραση

Τα αποτελέσματα του έργου έτυχαν θερμής υποδοχής και αποδοχής από τους ενδιαφερόμενους φορείς και τις ομάδες-στόχους. Τα αποτελέσματα και το υλικό παρείχαν πολύτιμες γνώσεις και πρακτική καθοδήγηση σχετικά με το πώς να γίνει ο πολιτισμός πιο προσβάσιμος για τα άτομα με αναπηρία. Οι συμμετέχοντες εκτίμησαν το ολοκληρωμένο περιεχόμενο κατάρτισης και τα διαδικτυακά σεμινάρια που προσέφερε το έργο. Το υλικό βοήθησε στην ευαισθητοποίηση και την κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν αποτελεσματικές στρατηγικές για την εξυπηρέτηση διαφορετικών ακροατηρίων.

Επιπλέον, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών κατά τη διάρκεια του LTTA προώθησε ένα συνεργατικό περιβάλλον όπου οι πολιτιστικοί λειτουργοί και οι εκπαιδευτικοί μπορούσαν να μάθουν ο ένας από τον άλλο και να μοιραστούν επιτυχημένες προσεγγίσεις που είχαν ήδη εφαρμόσει στους αντίστοιχους χώρους εργασίας τους. Αυτή η συλλογική εμπειρία μάθησης εμπλούτισε τον συνολικό αντίκτυπο του έργου, εμπνέοντας τους ενδιαφερόμενους να βελτιώνουν συνεχώς τις πρωτοβουλίες τους για την προσβασιμότητα.

Κατά τη γνώμη μας, για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος του έργου, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφορες εκτιμήσεις. Πρώτον, πρέπει να ενισχυθεί η συμμετοχή των πολιτιστικών εργαζομένων και των πολιτιστικών οργανώσεων. Επίσης, θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τα άτομα με αναπηρία να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην υπεράσπιση της πολιτιστικής προσβασιμότητας έναντι των υπευθύνων λήψης αποφάσεων και των πολιτιστικών αρχών.

Δεύτερον, η διοργάνωση περισσότερων συναντήσεων, εργαστηρίων και φόρουμ για τους εργαζόμενους στον πολιτισμό και τους εκπαιδευτικούς θα μπορούσε να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την υποδοχή και την υποστήριξη των επισκεπτών με αναπηρία και να προωθήσει το έργο μας.

Τέλος, για να διασφαλιστεί ο βιώσιμος αντίκτυπος, η συλλογή λεπτομερών ανατροφοδοτήσεων από τους συμμετέχοντες στα εργαστήρια και τους επισκέπτες των μουσείων, ιδίως εκείνους με διαφορετικές ικανότητες, μπορεί να βοηθήσει στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πρωτοβουλιών για την προσβασιμότητα και στον εντοπισμό τομέων για βελτίωση.

 

 

Μελέτη περίπτωσης

Το έργο Curability κατέστησε αναγκαία μια σημαντική αλλαγή στις πληροφορίες στον ιστότοπο του MESTRALaccescat.cat“, ο οποίος παρέχει πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα των πολιτιστικών εγκαταστάσεων στις πόλεις και αναλύει και αξιολογεί την προσβασιμότητα των δημόσιων κτιρίων και εγκαταστάσεων, των ιδιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, των κτιρίων και εγκαταστάσεων δημόσιων υπηρεσιών ή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και των ιδιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων που ανήκουν και χρησιμοποιούνται από ιδιώτες.

Μέχρι τώρα, οι πληροφορίες στον ιστότοπο βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό στη φυσική προσβασιμότητα του χώρου (προσβάσιμος, εφικτός, μη προσβάσιμος), καθώς και σε πληροφορίες σχετικά με τους πόρους για την πρόσβαση στις πολιτιστικές πληροφορίες (πινακίδες, περιγραφικοί ηχητικοί οδηγοί, πίνακες Braille, αναπαραγωγικά μοντέλα (για άτομα με προβλήματα ακοής), ράμπες, διαδρομές κ.λπ.)

Χάρη στο πρόγραμμα Curability, η έννοια της ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ διευρύνθηκε μέσω της ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, καθιστώντας δυνατή τη διεύρυνση της βάσης των προσφερόμενων πληροφοριών, καθώς και την πραγματοποίηση ενός βήματος προς τα εμπρός και τη βελτίωση της γλώσσας που χρησιμοποιείται στις περιγραφές και τις επεξηγήσεις, ώστε να είναι πιο προσιτή και κατανοητή για μεγαλύτερο αριθμό ατόμων με διαφορετικές ικανότητες.

Αυτή η βελτίωση της αλυσίδας προσβασιμότητας παρέχει στους χρήστες πληροφορίες και υποστήριξη από τη στιγμή που αρχίζουν να σχεδιάζουν την επίσκεψη στην πολιτιστική εγκατάσταση, μέχρι την ίδια την επίσκεψη και τη χρήση των πόρων που είναι διαθέσιμοι σε αυτήν.

Ως εκ τούτου, ο δικτυακός τόπος παρέχει πληρέστερες και σαφέστερες πληροφορίες σχετικά με το χώρο και την προσβασιμότητά του, ώστε να αποφεύγεται η απογοήτευση του να πηγαίνει κανείς σε μια πολιτιστική εγκατάσταση και να μην βρίσκει όλους τους διαθέσιμους πόρους για να απολαύσει την επίσκεψή του.

Το έργο Erasmus+ “A.A.C.cessible Culture” είναι ένα συλλογικό έργο αφιερωμένο στη βελτίωση των στρατηγικών επαυξητικής και εναλλακτικής επικοινωνίας (AAC), με κύριο στόχο να δώσει τη δυνατότητα σε παιδιά και νέους με επικοινωνιακά ελλείμματα να βυθιστούν στον κόσμο της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς. Ανάμεσα στον πλούτο των πολύτιμων πορισμάτων που παρήγαγε αυτή η πρωτοβουλία, ξεχωρίζει το έγγραφο “IO3 – Κατευθυντήριες γραμμές για τον πολιτιστικό τομέα.

Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές αντιπροσωπεύουν ένα καινοτόμο και απαραίτητο προφίλ δεξιοτήτων για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΑΕ) σε πολιτιστικούς χώρους. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές χρησιμεύουν ως εργαλείο αναφοράς, εισάγουν το σύστημα AAC και παρέχουν ένα πρότυπο για την εφαρμογή τυποποιημένων διαδρομών επίσκεψης. Η σημασία τους έγκειται στη γεφύρωση των επικοινωνιακών κενών, στην καθολική προσβασιμότητα των πολιτιστικών εμπειριών και στην προώθηση της ένταξης στον πολιτιστικό τομέα.

Τα διδάγματα που αντλήθηκαν από αυτή την πρωτοβουλία είναι βαθιά. Αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο του πολιτισμού και της εκπαίδευσης στην προώθηση της προσβασιμότητας και της ένταξης. Εστιάζοντας σε στρατηγικές για την ένταξη παιδιών με ειδικές ανάγκες και δυσκολίες επικοινωνίας, το A.A.C.cessible Culture έδειξε ότι οι εκπαιδευτικές εκδρομές και οι πολιτιστικές επισκέψεις μπορούν να συμπληρώσουν χρήσιμα την παραδοσιακή μάθηση στην τάξη. Είναι σύμφωνο με τον ορισμό του ICOM για τα μουσεία του 2022, ο οποίος τονίζει το ρόλο τους ως δημόσιων, προσβάσιμων και χωρίς αποκλεισμούς χώρων που προωθούν την ποικιλομορφία και τη βιωσιμότητα.

Συνοψίζοντας, ο πολιτισμός, με τις ποικίλες αξίες του, χρησιμεύει ως ισχυρός καταλύτης για τη μάθηση και εμπλουτίζει τις ζωές συναισθηματικά, σχεσιακά, κοινωνικά και όσον αφορά την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Με την ενσωμάτωση εργαλείων και αρχών της ΒΑΚ, τα πολιτιστικά ιδρύματα μπορούν να αυξήσουν τον αντίκτυπό τους και να δημιουργήσουν πιο προσβάσιμους και χωρίς αποκλεισμούς χώρους για όλους.

 • Αριθμός έργου:2020-1-IT02–KA227–SCH–095549
 • Θέμα(τα) του έργου: Cultural Heritage & Art, Social Inclusion
 • Ιστοσελίδα του έργου: aacc project – A.A.C.cessible Culture
Οργανωτικές ρυθμίσεις

Η υλοποίηση αυτού του έργου ήταν επωφελής για τον οργανισμό από διάφορες απόψεις, τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε τεχνικό επίπεδο.

Σε ανθρώπινο επίπεδο, σήμαινε βελτίωση της ευαισθητοποίησης, των δεξιοτήτων και της μάθησης των εργαζομένων και των εθελοντών, κυρίως όσον αφορά την κατανόηση των αναγκών, των αδυναμιών και των δυνατών σημείων των διαφόρων ομάδων-στόχων.

Αυτό μας επέτρεψε να κατανοήσουμε ότι τα άτομα της ίδιας ομάδας στόχου μπορεί να έχουν διαφορετικές ανάγκες ανάλογα με την περιβαλλοντική, κοινωνική και πολιτιστική τους κατάσταση.

Αυτή η συνειδητοποίηση επέτρεψε τον σχεδιασμό και την οργάνωση δραστηριοτήτων από μια πιο ανοικτή οπτική γωνία, προετοιμάζοντας πληροφορίες (μαθήματα, εκπαιδεύσεις, …) με μια πιο απλή και κατανοητή, πιο οπτική και διαδραστική γλώσσα. Επίσης, ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων από μια πιο προσιτή οπτική γωνία, όχι μόνο σκεπτόμενος τον τόπο όπου λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα, αλλά και σε προηγούμενα βήματα, για παράδειγμα, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες που προσφέρουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Σε τεχνικό επίπεδο, μας επέτρεψε να επανεξετάσουμε και να επικαιροποιήσουμε την κατάρτιση των τεχνικών και των εθελοντών σχετικά με τις δυνατότητες των ΤΠΕ που εφαρμόζονται στον τομέα του πολιτισμού χωρίς αποκλεισμούς. Ως εκ τούτου, όλοι οι τεχνικοί και οι εθελοντές μας βελτίωσαν τις γνώσεις και τη χρήση των πόρων ΤΠΕ σε πολιτιστικές εγκαταστάσεις, τόσο σε κοινωνικές οντότητες όσο και σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, διοικήσεις και εγκαταστάσεις.

Ο αντίκτυπος του έργου Curability στην οργάνωσή μας, την Open Europe, ήταν μετασχηματιστικός με διάφορους τρόπους.

Πρώτον, έχουμε αποκτήσει ανεκτίμητες γνώσεις σχετικά με την κατάσταση του προσβάσιμου πολιτισμού στην Ισπανία μέσω της έρευνας που διεξήχθη στο πλαίσιο του Project Result 1. Αυτή η νεοαποκτηθείσα κατανόηση δεν επηρέασε μόνο τις πολιτιστικές μας δραστηριότητες, αλλά δημιούργησε επίσης πληθώρα νέων ιδεών για έργα και πρωτοβουλίες. Σε απάντηση, έχουμε διαμορφώσει μια καινοτόμο πρόταση έργου που, αν γίνει δεκτή, θα υποστηρίξει την αποστολή μας να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ισπανίας για τα άτομα με αναπηρία.

Δεύτερον, το “Curability” εμπλούτισε σημαντικά τις γνώσεις της ομάδας μας σχετικά με την προσβασιμότητα και τα προσβάσιμα εργαλεία. Χρησιμοποιήσαμε εργαλεία όπως η εφαρμογή Hemingway για να κάνουμε τα κείμενά μας πιο προσβάσιμα. Αυτή η νεοαποκτηθείσα γνώση των αρχών της προσβασιμότητας μας επέτρεψε να δημιουργήσουμε περιεχόμενο που είναι πιο περιεκτικό, προσεγγίζει ένα ευρύτερο κοινό και προωθεί ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς.

Συνοψίζοντας, ο αντίκτυπος της “Curability” στην Ανοικτή Ευρώπη ήταν βαθύς. Διαμόρφωσε τη στρατηγική μας κατεύθυνση, ενέπνευσε τη δημιουργικότητά μας και άνοιξε νέους τρόπους συνεργασίας. Μας εξόπλισε επίσης με τις γνώσεις και τα εργαλεία που χρειαζόμαστε για να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα στην επικοινωνία και τα έργα μας.

Εκστρατεία και διάδοση

Η οντότητα χρησιμοποίησε το γραφείο επικοινωνίας της και τους δικτυακούς τόπους που διαχειρίζεται:

 • την εταιρική ιστοσελίδα www.mestralonline.org
 • ο δικτυακός τόπος για την προσβασιμότητα www.accescat.cat
 • ο διεθνής δικτυακός τόπος που δημιουργήθηκε για το πρόγραμμα Curability https://www.curability.eu
 • καθώς και τα κοινωνικά δίκτυα της οντότητας (Facebook, Twitter, Instagram), για τη διάδοση του προγράμματος Curability και όλων των πληροφοριών που παράγει η οντότητα ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του.

Έχει επίσης δημιουργήσει μια αλληλογραφία με τις πολιτιστικές εγκαταστάσεις της χώρας για την αποστολή πληροφοριών και έχει συνδεθεί με τις τοπικές διοικήσεις για να προσφέρει την υπηρεσία πληροφόρησης και παροχής συμβουλών, καθώς και την κατάρτιση των πολιτιστικών λειτουργών αυτών των εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, έχει δημιουργήσει “κάψουλες” πληροφοριών για την προσβασιμότητα γενικά, για τα τεχνολογικά μέσα και για την προσαρμογή της επικοινωνιακής γλώσσας ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του τύπου της αναπηρίας, της καζουαλίας και των διαφόρων δυσκολιών της ομάδας-στόχου που επισκέπτεται την εν λόγω πολιτιστική εγκατάσταση.

Ο οργανισμός μας έχει επικοινωνήσει ενεργά τις αλλαγές που προέκυψαν από τη συμμετοχή μας στο έργο “Curability” για να διασφαλίσει τη διαφάνεια και να ενθαρρύνει την περαιτέρω πρόοδο στην προσβασιμότητα. Χρησιμοποιήσαμε διάφορα κανάλια επικοινωνίας και λάβαμε τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά σχόλια που αναδεικνύουν τη σημασία αυτών των αλλαγών.

Συμμετοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Η παρουσία του οργανισμού μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε πλατφόρμες όπως το Facebook και το Instagram συνέβαλε καθοριστικά στην ευαισθητοποίηση σχετικά με το έργο “Curability” και τα αποτελέσματά του. Δημοσιεύουμε τακτικά ενημερώσεις και ιδέες σχετικά με την προσβασιμότητα, προωθώντας τη δέσμευση και την ευαισθητοποίηση της διαδικτυακής μας κοινότητας.

Ανατροφοδότηση από τα διαδικτυακά σεμινάρια: Οι συμμετέχοντες στα τοπικά μας διαδικτυακά σεμινάρια σχετικά με την προσβασιμότητα και την τρισδιάστατη εκτύπωση μάς έδωσαν ποιοτική ανατροφοδότηση, εκφράζοντας την εκτίμησή τους για τα αποτελέσματα του έργου και τα πρακτικά τους οφέλη. Αυτή η ανατροφοδότηση αποτελεί απόδειξη του απτού αντίκτυπου που είχε το “Curability” στους επαγγελματίες του χώρου.

Συνοψίζοντας, το Open Europe έχει θέσει ως προτεραιότητα την επικοινωνία των αλλαγών και των βελτιώσεων που προέκυψαν από το “Curability”. Για να το πετύχουμε αυτό, χρησιμοποιήσαμε τη διαδικτυακή μας παρουσία, μιλήσαμε απευθείας με τα ενδιαφερόμενα μέρη και αναζητήσαμε ποιοτικά σχόλια από τους άμεσα συμμετέχοντες. Οι προσπάθειες αυτές όχι μόνο αύξησαν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον αντίκτυπο του έργου, αλλά και καλλιέργησαν την αίσθηση της συνεργασίας και της κοινής δέσμευσης για την προώθηση της προσβασιμότητας σε πολιτιστικά και εκπαιδευτικά πλαίσια.

Πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα

Από την άποψη της γνώσης και των ανθρώπινων πόρων, η ανάπτυξη των διαφόρων φάσεων του έργου μας επέτρεψε να κάνουμε έναν απολογισμό των γνώσεων, των ανθρώπινων και τεχνικών δυνατοτήτων μας όσον αφορά την προώθηση και την πλήρη εφαρμογή της έννοιας της καθολικής προσβασιμότητας στον πολιτισμό και τη χρήση των ΤΠΕ.

Μας βοήθησε επίσης να γνωρίσουμε τον βαθμό άγνοιας των εκπαιδευτών, των διευθυντών και των εργαζομένων στον πολιτισμό των περισσότερων πολιτιστικών εγκαταστάσεων, που βασίζονται -κατά προτίμηση και αναχρονιστικά- στην έννοια της φυσικής προσβασιμότητας μέσω της εξάλειψης των αρχιτεκτονικών εμποδίων, αλλά αγνοούν, σε πολλές περιπτώσεις, τις ανάγκες των ομάδων-στόχων μόλις φτάσουν στην εγκατάσταση.

Ο οργανισμός μας έχει επικοινωνήσει ενεργά τις αλλαγές που προέκυψαν από τη συμμετοχή μας στο έργο “Curability” για να διασφαλίσει τη διαφάνεια και να ενθαρρύνει την περαιτέρω πρόοδο στην προσβασιμότητα. Χρησιμοποιήσαμε διάφορα κανάλια επικοινωνίας και λάβαμε τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά σχόλια που αναδεικνύουν τη σημασία αυτών των αλλαγών.

Συμμετοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Η παρουσία του οργανισμού μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε πλατφόρμες όπως το Facebook και το Instagram συνέβαλε καθοριστικά στην ευαισθητοποίηση σχετικά με το έργο “Curability” και τα αποτελέσματά του. Δημοσιεύουμε τακτικά ενημερώσεις και ιδέες σχετικά με την προσβασιμότητα, προωθώντας τη δέσμευση και την ευαισθητοποίηση της διαδικτυακής μας κοινότητας.

Ανατροφοδότηση από τα διαδικτυακά σεμινάρια: Οι συμμετέχοντες στα τοπικά μας διαδικτυακά σεμινάρια σχετικά με την προσβασιμότητα και την τρισδιάστατη εκτύπωση μάς έδωσαν ποιοτική ανατροφοδότηση, εκφράζοντας την εκτίμησή τους για τα αποτελέσματα του έργου και τα πρακτικά τους οφέλη. Αυτή η ανατροφοδότηση αποτελεί απόδειξη του απτού αντίκτυπου που είχε το “Curability” στους επαγγελματίες του χώρου.

Συνοψίζοντας, το Open Europe έχει θέσει ως προτεραιότητα την επικοινωνία των αλλαγών και των βελτιώσεων που προέκυψαν από το “Curability”. Για να το πετύχουμε αυτό, χρησιμοποιήσαμε τη διαδικτυακή μας παρουσία, μιλήσαμε απευθείας με τα ενδιαφερόμενα μέρη και αναζητήσαμε ποιοτικά σχόλια από τους άμεσα συμμετέχοντες. Οι προσπάθειες αυτές όχι μόνο αύξησαν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον αντίκτυπο του έργου, αλλά και καλλιέργησαν την αίσθηση της συνεργασίας και της κοινής δέσμευσης για την προώθηση της προσβασιμότητας σε πολιτιστικά και εκπαιδευτικά πλαίσια.

Επίδραση

Η συμμετοχή της οντότητάς μας στην ανάπτυξη του έργου μας επέτρεψε να διευρύνουμε τις δυνατότητες και τις γνώσεις μας ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις απαραίτητες βελτιώσεις στους τεχνικούς μας και στις δραστηριότητές μας.

Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι η εφαρμογή αυτών των βελτιώσεων δεν είναι πάντα εύκολη και χαμηλού κόστους. Έτσι, αντιμετωπίσαμε επίσης ορισμένες δυσκολίες ή προκλήσεις.

Υπό αυτή την έννοια, και χάρη στην εμπειρία, δημιουργήσαμε ένα πρωτόκολλο που περιλαμβάνει:

 • Πληροφορίες σχετικά με τον διαθέσιμο εξοπλισμό του μουσείου, του πολιτιστικού κέντρου, του πολιτιστικού φορέα κ.λπ., που περιγράφονται στον ιστότοπο: accescat.cat.
 • Συμβουλές σχετικά με τον προγραμματισμό της επίσκεψης από τους τεχνικούς του οργανισμού.
 • Προηγούμενη επαφή με τον πολιτιστικό φορέα και τους τεχνικούς του.
 • Αξιολόγηση της εμπειρίας μέσω έρευνας ικανοποίησης.
 • Ανάρτηση όλων των εμπειριών σε μια βάση δεδομένων για προτάσεις, βελτιώσεις και διορθώσεις στις εγκαταστάσεις ή/και εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα προσβασιμότητας στον πολιτισμό.

Όλα αυτά σήμαιναν:

 • Βελτίωση της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων και των εθελοντών της οργάνωσης.
 • Βελτίωση των δεξιοτήτων μέσω της κατάρτισης, με αποτέλεσμα τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει η οργάνωση.

Η εσωτερική μας εμπειρία μας επέτρεψε να μεταφέρουμε σε άλλες οντότητες τις βελτιώσεις μας όσον αφορά τη διαχείριση των πολιτιστικών εγκαταστάσεων. Αυτή η εμπειρία και οι συστάσεις έτυχαν θετικής υποδοχής και, ταυτόχρονα, άνοιξαν μια συζήτηση σχετικά με τις ανάγκες για κατάρτιση και τεχνικές βελτιώσεις, καθώς και για τον εντοπισμό δυσκολιών στην εξεύρεση οικονομικών πόρων για την παροχή τεχνικού και υλικού εξοπλισμού για την επίτευξη του απώτερου στόχου της πλήρους προσβασιμότητας στον πολιτισμό ή του ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

Ένα παράδειγμα της συνέργειας που επιτεύχθηκε είναι η δέσμευση για τη διοργάνωση σε τακτική βάση εργαστηρίων, μονογραφιών κατάρτισης για τους εργαζόμενους στον πολιτισμό, συναντήσεων με τους εκπαιδευτές των εκπαιδευτών κ.λπ.

Τα αποτελέσματα του έργου Curability έχουν γίνει θετικά δεκτά από τους ενδιαφερόμενους φορείς και τις ομάδες-στόχους στη χώρα μας. Ωστόσο, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπός τους και να διευκολυνθεί η περαιτέρω χρήση τους, προέκυψαν ορισμένοι προβληματισμοί και συστάσεις:

Μεγαλύτερη δέσμευση των ενδιαφερομένων μερών: Είναι σημαντικό να ενισχυθεί η δέσμευση των επαγγελματιών του πολιτισμού και των πολιτιστικών οργανισμών. Η συνεργασία με αυτούς τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς μπορεί να βελτιώσει τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου και τη χρηστικότητα των αποτελεσμάτων του έργου.

Προώθηση της ευρύτερης υιοθέτησης: Η επέκταση της εμβέλειας και η υιοθέτηση των προϊόντων των αποτελεσμάτων 1, 2 και 3 σε άλλους πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα παραμένει προτεραιότητα. Οι συστάσεις περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή εκστρατειών ευαισθητοποίησης, τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων (εκτός από τις εκδηλώσεις πολλαπλασιασμού) και την υποστήριξη των οργανισμών για την ενσωμάτωση αυτών των προσβάσιμων λύσεων στην πρακτική τους.

Συνοψίζοντας, ενώ τα αποτελέσματα του έργου “Curability” έτυχαν αρχικά θετικής υποδοχής, η αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού τους απαιτεί στρατηγική προσέγγιση. Η ενίσχυση της δέσμευσης των ενδιαφερομένων και η προώθηση της ευρύτερης αποδοχής είναι σημαντικά βήματα για την περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και τη διασφάλιση ότι η προσβασιμότητα θα παραμείνει κεντρικό ζήτημα στους πολιτιστικούς οργανισμούς και τα ιδρύματα της χώρας μας.

 

 

Curability

Email

curability.erasmus@gmail.com