Εταίροι

Federació Mestral

Η Ομοσπονδία Συλλόγων με σωματική και οργανική αναπηρία MESTRAL-Cocemfe Tarragona είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δημιουργήθηκε για να επιτύχει την ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της συλλογικότητας των ατόμων με σωματική και οργανική αναπηρία στην κοινωνία της οποίας αποτελούν μέρος, μέσω της ενημέρωσης και της υποστήριξης των συλλόγων ατόμων με σωματική και οργανική αναπηρία των περιοχών της Tarragona, της ενοποίησης των κριτηρίων, του εξορθολογισμού των πόρων και του συντονισμού κάθε είδους δράσεων και δραστηριοτήτων.

Ο οργανισμός ενώνει 16 μη κυβερνητικές μη κερδοσκοπικές ενώσεις ατόμων με αναπηρία της περιφέρειας της Ταραγόνα.

Οι δραστηριότητες της ομοσπονδίας Mestral συμβάλλουν ώστε κάθε άτομο με αναπηρία να μπορεί να αναπτύξει το σχέδιο ποιότητας ζωής του, καθώς και να προωθήσει την ένταξη και την ενσωμάτωση σε όλους τους τομείς της ζωής του. Η αποστολή της είναι να προωθήσει την ένταξη των ατόμων με αναπηρία, ιδίως σε θέματα καθολικής προσβασιμότητας, απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης, αλλά και να καλύψει άλλους τομείς όπως ο ελεύθερος χρόνος, οι κοινωνικές σχέσεις, ο αθλητισμός, η εκπαίδευση κ.λπ. ενδυναμώνοντας τα άτομα με αναπηρία και τις οργανώσεις που εργάζονται μαζί τους.
Η Mestral Cocemfe Tarragona προσφέρει επίσης εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία που επιδιώκουν να προωθήσουν την κοινωνική συμμετοχή και τις ευκαιρίες εργασίας, καθώς και σχετικά με τη δημιουργία χώρων χωρίς εμπόδια.

Μικρόκοσμος

Ο Μικρόκοσμος είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, διεθνής οργανισμός που ιδρύθηκε το 2016 στην Ιταλία. Στόχος του Microkosmos είναι η προώθηση της ποικιλομορφίας, της διαπολιτισμικότητας και η ευαισθητοποίηση για τις διαφορετικές πολιτιστικές εκφράσεις και τις αξίες τους, προκειμένου να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της πολιτιστικής αλληλεπίδρασης με στόχο να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά και να καλύψει τα πολιτιστικά χάσματα. Στην αρχή, οι κύριες δραστηριότητες επικεντρώθηκαν στην προώθηση και διάδοση του ελληνικού πολιτισμού, τόσο του κλασικού όσο και του σύγχρονου, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ο Μικρόκοσμος στοχεύει στην προώθηση:

• Τις δραστηριότητες που βοηθούν τους ανθρώπους να βελτιώσουν τη δημιουργική τους σκέψη και την ευαισθητοποίησή τους για την πολιτιστική και εκπαιδευτική ποικιλομορφία στην Ευρώπη και παράλληλα να ενισχύσουν την ταυτότητα της ΕΕ.
• Την πολιτιστική προσβασιμότητα μέσω της προσαρμογής και μεταγραφής των πολιτιστικών, επιστημονικών και νομικών κειμένων.
•Την εκδοτική δραστηριότητα μέσω της έκδοσης ή/και διανομής βιβλίων, εργαλείων πολυμέσων, μελετών ή ερευνών.
• Και οργάνωση ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες (σεμινάρια, συνέδρια, εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά μαθήματα, εργαστήρια, εκπαιδευτικά εργαστήρια κ.λπ.).
• Καλλιτεχνική δημιουργία και διαπολιτισμικότητα.

Ο οργανισμός λειτουργεί με βάση τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης με μια διεπιστημονική μέθοδο για την πολιτιστική ανάπτυξη του ατόμου – οποιασδήποτε εθνικότητας και καταγωγής – ευνοώντας τα μέσα ερμηνείας των διαφορετικών καλλιτεχνικών και κοινωνικοπολιτισμικών πραγματικοτήτων. Η φιλοσοφία του είναι να αναγνωρίζει τα άτομα και να τους παρέχει εργαλεία, γνώσεις και φωνή. Τέλος, η ένωση διοργανώνει κάθε χρόνο καινοτόμα σεμινάρια σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά και τις τέχνες που απευθύνονται σε νέους, άτομα με αναπηρία, (μη)μετανάστες και πρόσφυγες σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Τορίνο.

OpenEurope

Ο Σύνδεσμος Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών OpenEurope” είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα το Reus (Καταλονία, Ισπανία) που έχει ως στόχο να βοηθήσει νέους και ενήλικες που εργάζονται σε τομείς που σχετίζονται με τη νεολαία να συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Όλα τα έργα και οι πρωτοβουλίες της οργάνωσής μας αποσκοπούν στη συμμετοχή εκπαιδευτικών, δασκάλων, καθηγητών, φοιτητών και ολόκληρης της κοινότητας στην υλοποίηση έργων και προγραμμάτων που επιδιώκουν μια διαδικασία δια βίου μάθησης. Τα προγράμματά μας έχουν σχεδιαστεί για να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές, ηγετικές και επαγγελματικές δεξιότητες των συμμετεχόντων. Επιπλέον, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση των ικανοτήτων των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των εθελοντών που εργάζονται για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. Βοηθάμε στη συμμετοχή όλων των μελών της κοινότητας στα έργα και τις δραστηριότητές μας, ιδίως στους τομείς της πολιτικής ευθύνης, της μετανάστευσης, της τεχνολογίας που υπηρετεί τον άνθρωπο ή των έξυπνων πόλεων”.

ARTIED

Δημιουργικότητα και εκπαιδευτικό στούντιο Το ARTIED επικεντρώνεται γύρω από τις έννοιες της εκτίμησης της τέχνης και της εκπαίδευσης εμπνευσμένης από την τέχνη. Πιστεύουμε ότι “η τέχνη έχει νόημα και μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, τους ανθρώπους και τον κόσμο γύρω μας”.

Οι στόχοι μας είναι σε 3 κύριες κατευθύνσεις:

  1. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε περισσότερους ανθρώπους να επιβραδύνουν, να μειώσουν τα επίπεδα άγχους που προέρχονται από την καθημερινή τους ρουτίνα και να απολαύσουν την τέχνη της αργής και “πράσινης” ζωής, σε αρμονία με τη φύση. Ένας από τους τρόπους για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι να εμβαθύνουμε σε καλλιτεχνικές προκλήσεις και να μάθουμε πώς να χρησιμοποιούμε την εκτίμηση της τέχνης για να “διαβάζουμε” και να προβληματιζόμαστε για τα κρυμμένα μηνύματα στα έργα τέχνης. Αυτό μας βοηθά να ανακαλύψουμε ξανά τον εαυτό μας και να αναζητήσουμε (και να αποκαλύψουμε) το δικό μας νόημα στη ζωή.
  2. Πιστεύουμε ότι η τέχνη σε όλες τις μορφές της ενισχύει τη δημιουργικότητά μας και την “out-of-the-box” σκέψη μας, μας βοηθά να σπάσουμε τα στερεότυπα, αυξάνει τη συναισθηματική μας νοημοσύνη και μας φορτίζει με θετικά συναισθήματα. Γι’ αυτό, πρέπει συνεχώς να τα καλλιεργούμε και να τα ασκούμε.
  3. Ενθαρρύνουμε διαρκώς την επιχειρηματικότητα και την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων που εμπνέονται από την τέχνη και τη χειροτεχνία και εργαζόμαστε για το “άνοιγμα” του πολιτιστικού τομέα στα άτομα με αναπηρία.

Για να επιτύχουμε όλα αυτά, διοργανώνουμε σύντομες εκπαιδευτικές συνεδρίες και συνεδρίες εκτίμησης της τέχνης και εκπαιδεύσεις που ενισχύουν τη δημιουργικότητα. Προκαλούν την περιέργεια των εκπαιδευομένων για διαφορετικά καλλιτεχνικά ρεύματα, στυλ, καλλιτέχνες και έργα από την κλασική, τη σύγχρονη και τη μεταμοντέρνα τέχνη, αλλά και τους βοηθούν να ξεπεράσουν το φόβο να μιλήσουν για έργα τέχνης και τα συναισθήματα που προκαλούν. Με αυτόν τον τρόπο, ενθαρρύνουμε τους συμμετέχοντες να ρίξουν μια “εσωτερική ματιά” στα έργα τέχνης, να μάθουν πώς να τα αναλύουν και να κάνουν νέους δεσμούς και συσχετισμούς πέρα από τα πράγματα, που είναι ορατά με την πρώτη ματιά. Διοργανώνουμε επίσης ειδικές συνεδρίες και δραστηριότητες τέχνης για ηλικιωμένους και άτομα με άνοια και Αλτσχάιμερ για να υποστηρίξουμε την ενεργό γήρανση και την κοινωνική τους ένταξη”.

 

EDUKACINIAI PROJEKTAI

Η VsI EDUKACINIAI PROJEKTAI (EP) είναι μη κυβερνητική μη κερδοσκοπική περιφερειακή οργάνωση που ερευνά, αναπτύσσει, οργανώνει, παρέχει, συντονίζει και επιβλέπει εκπαιδεύσεις στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης για διάφορες ομάδες-στόχους, καθώς και για εκπαιδευτές ενηλίκων και εθελοντές.

Ο οργανισμός επιδιώκει να:

  • Προώθηση, ανάπτυξη και εφαρμογή των αρχών του προγράμματος δια βίου μάθησης στον τομέα της μη τυπικής, κοινωνικής και επαγγελματικής ανάπτυξης δεξιοτήτων, βελτίωσης,
  • Δημιουργία προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης, προγραμμάτων ανάπτυξης ικανοτήτων για ειδικούς που εργάζονται στον τομέα της κοινωνικής ένταξης και κοινωνικοποίησης κοινωνικά μειονεκτουσών κοινωνικών ομάδων,
  • Οργάνωση κατάρτισης για εκπαιδευτικούς, εργαστήρια για παιδιά για να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα,
  • Προετοιμάζει, υλοποιεί εθνικά καθώς και χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργα στον τομέα της προώθησης και ανάπτυξης της ψηφιακής εκπαίδευσης, καθώς και συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της γνώσης, της δημιουργίας της κοινωνίας των πολιτών, της ενδυνάμωσης των ανθρώπων.

Το EDUPRO εργάζεται προς δύο κύριες κατευθύνσεις:

  1. Η EDUPRO πραγματοποιεί διάφορα μαθήματα κατάρτισης, σεμινάρια, συνέδρια, συναντήσεις και άλλες εκδηλώσεις (συμπεριλαμβανομένων πρακτικών δραστηριοτήτων) για εκπαιδευτές ενηλίκων καθώς και για εκπαιδευτικούς και παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης, συμβουλευτικής, διαμεσολάβησης και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες για να εξασφαλίσει την κοινωνική και εργασιακή τους ένταξη,
  2. Συμβάλλει στην προσέγγιση διαφόρων καινοτομιών, νέων εργαλείων εργασίας, τεχνολογιών στον τομέα της γενικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, αναπτύσσοντας τις ψηφιακές ικανότητες, τις ικανότητες των μέσων ενημέρωσης των ενηλίκων και των παιδιών, ώστε να διασφαλίζεται η επιτυχής προσαρμογή τους στον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο και τις απαιτήσεις του.

Στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες συμμετέχουν ενήλικες όλων των ηλικιών, ξεκινώντας από επαγγελματίες της κοινωνικής εργασίας, ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές καθώς και επιχειρηματίες, κοινότητες, εθελοντές κ.λπ. και καταλήγοντας σε ευάλωτες και επικίνδυνες ομάδες, π.χ. μακροχρόνια άνεργους, άτομα με χαμηλή ειδίκευση και χαμηλά προσόντα κ.λπ.”

Eurosuccess Consulting

Η Eurosuccess Consulting ιδρύθηκε το 2009.

Ο κύριος στόχος της Eurosuccess Consulting είναι η ενημέρωση και η υποστήριξη, κυρίως ιδιωτών και επιχειρήσεων, όσον αφορά την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων. Μέσω της αξιοποίησης των σχετικών χρηματοδοτικών ευκαιριών επιτυγχάνουν το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση των στρατηγικών τους στόχων καλύπτοντας έτσι τις λειτουργικές τους ανάγκες.

Επιπλέον, ο Οργανισμός μας συμμετέχει, τόσο ως συντονιστής όσο και ως εταίρος, σε διάφορα έργα στο πλαίσιο διαφόρων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, όπως η Δια Βίου Μάθηση, το ERASMUS + και η Δικαιοσύνη, καθώς και είναι ένας από τους φορείς αξιολόγησης προτάσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαφόρων προγραμμάτων της ΕΕ.

Όσον αφορά τον τομέα της διαχείρισης έργων, η Eurosuccess Consulting έχει μεγάλη εμπειρία όσον αφορά την ανάπτυξη υλικών, εργαλείων και μεθοδολογιών σχετικά με διάφορες δεξιότητες/ικανότητες (συμπεριλαμβανομένων εργαλείων ΤΠΕ για σκοπούς αξιολόγησης και κατάρτισης, καθώς και περιβαλλόντων ηλεκτρονικής μάθησης) για διάφορες ομάδες, όπως παιδιά, νέοι, ενήλικες, επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων και εργαζόμενοι, ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας, όπως άτομα που προέρχονται από την ομάδα NEET, φυλακισμένοι και πρώην φυλακισμένοι και άλλοι.

Επιπλέον, η Eurosuccess Consulting είναι μέλος της: European Forum of Vocational Education and Training (EfVET), International Trade Council, European Prison Education Association (EPEA), European Policy Network on Key Competences in School Education (KeyCoNet Network), European Network of Innovation for Inclusion, European Alliance for Apprenticeships, European Working Group of Innovation Consultants, Cyprus Chamber of Commerce and Industry (CCCI), Cyprus Employers and Industrialists Federation (OEB) και Nicosia Chamber of Commerce and Industry (NCCI).

Με βάση την παραπάνω εμπειρία, τις γνώσεις και τις δυνατότητες, καθώς και το καθιερωμένο δίκτυο με συνεργαζόμενους οργανισμούς και εμπειρογνώμονες στην Κύπρο και το εξωτερικό, η Eurosuccess Consulting είναι σε θέση να υποστηρίξει κάθε προσπάθεια που απαιτείται για την ανάπτυξη επιτυχημένων προτάσεων και συνεπώς δραστηριοτήτων υλοποίησης έργων.

Επιπλέον, η Eurosuccess Consulting είναι διαπιστευμένη ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου, την αρμόδια δημόσια αρχή όσον αφορά τον τομέα της κατάρτισης και της εκπαίδευσης, καθώς και με το Διεθνές Σύστημα Ποιότητας ISO 9001:2015.

 

Fundacja Instytut Re-Integracji Społecznej IRIS

Το IRIS είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός από την Πολωνία που ιδρύθηκε το 2016.

Κύριος στόχος μας είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών διαδρομών των νέων και των ενηλίκων μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων, της εργασίας με τον πολιτισμό και την τέχνη, της προώθησης της οικολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού.
Υποστηρίζουμε επίσης νέες μεταρρυθμίσεις στη μη τυπική εκπαίδευση, διαμορφώνουμε φιλοευρωπαϊκές στάσεις των πολιτών, εκλαϊκεύουμε την ιδέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και στοχεύουμε στην ανάδειξη όλων των εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών που συνδέονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική στήριξη.
Οι ομάδες-στόχοι των δραστηριοτήτων μας κυμαίνονται από παιδιά προσχολικής ηλικίας, μέχρι παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας και μικρά παιδιά, νέους, ενήλικες και ηλικιωμένους, αν και οι νέοι και οι νεαροί ενήλικες είναι οι κύριοι αποδέκτες μας. Η οργάνωσή μας επικεντρώνεται στους εθελοντές, τους NEETs, τα παιδιά και τους νέους που αντιμετωπίζουν οικονομικά, γεωγραφικά ή κοινωνικά εμπόδια, τους κοινωνικά αποκλεισμένους, τα άτομα με αναπηρία και τους πολιτισμικά διαφοροποιημένους.
Το Ίδρυμά μας διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις (και σε ευρωπαϊκή κλίμακα) που σχετίζονται με το αντικείμενο της δραστηριότητάς μας, μεταξύ άλλων: εργαστήρια/συναντήσεις για νέους, διαλέξεις, παιχνίδια πόλης, πάνελ συζητήσεων, οικολογικά εργαστήρια, εργαστήρια φωτογραφίας, εκθέσεις, ημέρες ενημέρωσης, συνέδρια (και διαδικτυακά) και θεατρικές παραστάσεις. Παρέχουμε υπηρεσίες μη τυπικής εκπαίδευσης για κοινωνικά διαφοροποιημένες ομάδες-στόχους. Παράγουμε επίσης ταινίες/βίντεο μικρού μήκους που καλύπτουν θέματα παγκόσμιας σημασίας.
Η IRIS συνεργάζεται σε μεγάλο βαθμό με κέντρα υποστήριξης διανοητικά ανάπηρων και σωματικά αναπήρων ή με άτομα των οποίων οι βλάβες ή η αναπηρία επηρεάζουν τη λειτουργικότητά τους. Ο οργανισμός προχώρησε σε συνεργασία με πολλές ΜΚΟ, ιδρύματα, εκπαιδευτικά κέντρα και έτσι με εκπαιδευτές, μέντορες, παιδαγωγούς και εργαζόμενους στη νεολαία. Λαμβάνοντας υπόψη τους ανθρώπους με λιγότερες ευκαιρίες (κοινωνικές, πολιτιστικές, γεωγραφικές, οικονομικές κ.λπ.) το ίδρυμα τους παρέχει ψυχολογική υποστήριξη.
Οργανώνουμε ανταλλαγές νέων, πρακτική άσκηση και μαθήματα κατάρτισης και έχουμε μεγάλη εμπειρία σε προγράμματα KA1 και KA2 Erasmus+. Δημιουργούμε καινοτόμες πνευματικές εκροές στο πλαίσιο στρατηγικών συμπράξεων στον τομέα της νεολαίας, των ενηλίκων, της σχολικής, της επαγγελματικής και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το Ίδρυμα υλοποιεί επίσης πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του Διεθνούς Ιδρύματος Visegrad και του Πολωνο-ουκρανικού Συμβουλίου Ανταλλαγής Νέων”.

Curability

Email

curability.erasmus@gmail.com