Erasmus+

CUltuRal AccessiBILITY

Trumpai apie projektą

Europos kultūros paveldas yra labai svarbus kuriant Europos ateitį. Kadangi jį reikia išsaugoti ir perduoti ateities kartoms, projektu CURABILITY siekiame – padėti asmenims su negalia, kad būtų pagerintas jų prieinamumas prie kultūros, esamų ir būsimų muziejų, galerijų ir kt.

Įkvėpimas

Kultūros paveldo (KP) prieiga yra ne tik pagrindinė žmogaus teisė, bet ir vienas iš būdų skatinti kultūros paveldo žinomumą. Tai daugiadisciplinė sritis, kuri nėra dažnai įtraukiama į Europos studijų programas. Kultūros paveldo prieiga yra susijusi su tokiomis sritimis kaip muziejininkystė, specialusis ugdymas, pedagogika, paveldo interpretacija, archeologija, istorija, menai, architektūra bei IKT. Dauguma jų yra atskiros disciplinos, kurios turėtų veikti kartu kalbant apie KP prieigą, tačiau dažniausiai jos veikia atskirai ir nesidalina mokymo praktika, susijusia su negalią turinčių asmenų poreikiais. Todėl muziejuose ir meno galerijose dirbantiems specialistams trūksta žinių ir patirties, norint padaryti muziejus ir galerijas patrauklesne ir prieinamesne vieta.

Įtraukioji meno paroda

Šiame dokumente nagrinėjama įtraukiojo dizaino sąvoka ir jo reikšmė kuriant aplinką, kuri būtų prieinama ir draugiška įvairių gebėjimų žmonėms. Jame pabrėžiama, kad svarbu neapsiriboti vien tik prieinamumo standartų laikymusi, bet priimti mąstyseną, apimančią įvairovę ir individualius reikalavimus. Siekiant užtikrinti aiškumą ir prieinamumą, šio dokumento turinys parašytas paprasta kalba, naudojant Hemingvėjaus redaktoriaus programą, kuri padeda supaprastinti sudėtingą kalbą ir pagerinti skaitomumą.

Universalus dizainas neapsiriboja vien pagrindinių prieinamumo reikalavimų laikymusi; juo siekiama sukurti erdves, kurios būtų funkcionalios ir pritaikytos įvairių gebėjimų asmenims. Atsižvelgdami į įvairius gebėjimus, pavyzdžiui, judėjimo, regos, klausos ir bendravimo, dizaineriai gali užtikrinti, kad aplinka būtų pritaikyta ir patogi visiems. Šis požiūris skatina pereiti nuo visiems tinkančio mąstymo prie labiau individualizuoto ir įtraukiojo projektavimo proceso, pripažįstant unikalius asmenų poreikius.

Tokie elementai kaip neįgaliųjų vežimėlių rampos, liftai ir platūs takai, suteikia galimybę asmenims, turintiems judėjimo problemų, lengvai judėti erdvėse. Tinkamas apšvietimas, aiškūs ženklai ir kontrastingos spalvos padeda regos sutrikimų turintiems asmenims drąsiai ir savarankiškai judėti. Be to, gera akustika ir kuo mažesnis foninis triukšmas yra naudingi klausos negalią turintiems asmenims, nes jie gali pilnavertiškai dalyvauti pokalbiuose ir gauti svarbią informaciją.

Universalaus dizaino metodas taip pat pripažįsta, kad žmonės bendrauja ir sąveikauja įvairiais būdais. Todėl kurdami universalų dizainą specialistai pateikia informaciją vaizdiniu būdu ir brailio raštu, o tai suteikia galimybę bendrauti įvairių poreikių turintiems asmenims.

Apskritai universalaus dizaino koncepcija skatina kurti aplinką, kurioje visi, nepriklausomai nuo jų gebėjimų, gali orientuotis, bendrauti ir visapusiškai dalyvauti. Pripažindami įvairovę ir atsižvelgdami į unikalius asmenų poreikius, dizaineriai gali sukurti visiems prieinamas, įtraukias ir svetingas erdves.

Pasirašykite peticiją

Manome, kad kiekvienas žmogus, nepriklausomai nuo jo gebėjimų, privalo turėti galimybę susipažinti su savo kultūros paveldu, tyrinėti savo tapatybę ir prisidėti prie Europos kultūros kūrimo. Todėl sukūrėme projektą CURABILITY ir prašome jūsų paramos!

Pasirašykite mūsų peticiją jau dabar ir parodykite savo įsipareigojimą užtikrinti kultūros įstaigų prieinamumą visiems. Kartu galime sukurti ateitį, kurioje prieinamumas bus ne antraeilis dalykas, o neatsiejama mūsų kultūros paveldo dalis.

Pasirašydami peticiją, jūs pritariate mūsų misijai skatinti supratimą, dalytis žiniomis ir paskatinti pokyčius. Padėkite mums kurti visuomenę, kurioje neįgalieji galėtų visapusiškai mėgautis kultūrine patirtimi ir gauti iš jos naudos.

Griaukime barjerus ir kurkime įtraukias erdves, kuriose švenčiama įvairovė, skatinama empatija ir jungiami visų visuomenės sluoksnių žmonės.

Curability

Email

curability.erasmus@gmail.com