Erasmus+

CUltuRal AccessiBILITY

CURABILITY w skrócie

Europejskie dziedzictwo kulturowe odgrywa istotną rolę w kształtowaniu przyszłości Europy. Ze względu na to, jak ważne jest zachowanie go i przekazanie przyszłym pokoleniom, projekt CURABILITY ma na celu pomoc osobom niepełnosprawnym w poprawie ich dostępu do kultury, jak również zwrócenie się do obecnych i przyszłych pracowników muzeów, galerii, itp.

Nasza idea

Dostęp do dziedzictwa kulturowego jest nie tylko podstawowym prawem człowieka, lecz również strategią służącą do wzmacniania i promocji jego zasobów. Równy dostęp do dziedzictwa kulturowego dla wszystkich osób jest dziedziną multidyscyplinarną, która nie jest powszechnie zawarta w różnych europejskich programach nauczania. Dotyczy to zwłaszcza dziedzin takich jak muzealnictwo, edukacja specjalna, pedagogika, interpretacja dziedzictwa kulturowego, archeologia, historia, sztuka, architektura, projektowanie włączające i uniwersalne oraz technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT). Większość z tych dziedzin to odrębne dyscypliny, które powinny ściśle współpracować w ramach dostępu do dziedzictwa kulturowego, lecz przeważnie działają one osobno i nie posiadają wspólnej praktyki nauczania, odpowiadającej na potrzeby osób niepełnosprawnych. W rezultacie, profesjonaliści podejmujący pracę w muzeach i galeriach nie są wyposażeni w odpowiednią wiedzę i doświadczenie, by być w stanie uczynić ich miejsca pracy bardziej angażującymi i dostępnymi.

Włączająca Wystawa Sztuki

Dokument ten bada koncepcję projektowania włączającego i jego znaczenie w tworzeniu środowisk dostępnych i przyjaznych dla osób o różnorodnych możliwościach. Podkreśla znaczenie wyjścia poza zwykłe przestrzeganie standardów dostępności i przyjęcia sposobu myślenia uwzględniającego różnorodność i indywidualne wymagania. Treść tego dokumentu została napisana prostym językiem, aby zapewnić przejrzystość i przystępność, przy użyciu aplikacji Hemingway Editor, która pomaga uprościć złożony język i poprawić czytelność.

Projektowanie włączające wykracza poza spełnienie podstawowych wymagań dostępności; ma na celu tworzenie przestrzeni funkcjonalnych i włączających dla osób o różnych możliwościach. Uwzględniając szeroki zakres możliwości, takich jak mobilność, wzrok, słuch i komunikacja, projektanci mogą zapewnić, że przestrzenie będą komfortowe i przyjazne dla każdego. Takie podejście zachęca do przejścia od uniwersalnej mentalności do bardziej spersonalizowanego i włączającego procesu projektowania, uznającego wyjątkowe potrzeby jednostek.

Włączając takie elementy, jak podjazdy dla wózków inwalidzkich, windy i szerokie ścieżki, projektanci mogą umożliwić osobom mającym problemy z poruszaniem się łatwość w przemieszczaniu się po przestrzeniach. Właściwe oświetlenie, wyraźne oznakowanie i kontrastujące kolory pomagają osobom z wadami wzroku poruszać się pewnie i niezależnie. Ponadto stworzenie czystej akustyki i zminimalizowanie hałasu otoczenia jest korzystne dla osób z wadami słuchu, umożliwiając im pełne zaangażowanie w rozmowy i dostęp do ważnych informacji dźwiękowych.

Włączające podejście do projektowania uwzględnia także różnorodne sposoby, w jakich ludzie komunikują się i wchodzą w interakcje. Wdrażając takie funkcje, jak wyświetlacze wizualne, oznakowanie w Braille’u i intuicyjne systemy wyszukiwania drogi, projektanci mogą ułatwić skuteczną komunikację osobom o różnych potrzebach. Dotyczy to osób głuchych, niedosłyszących lub mających problemy z wymową.

Podsumowując, koncepcja projektowania włączającego promuje przestrzenie, w których każdy, niezależnie od swoich możliwości, może poruszać się, komunikować i w pełni angażować. Akceptując różnorodność i biorąc pod uwagę wyjątkowe wymagania jednostek, projektanci mogą tworzyć przestrzenie dostępne, włączające i przyjazne dla wszystkich.

Podpisz Petycję

Wierzymy, że każdy, niezależnie od swoich umiejętności, powinien mieć możliwość zaangażowania się w swoje dziedzictwo kulturowe, odkrywania swojej tożsamości i wnoszenia wkładu w tętniącą życiem tkankę kulturową Europy. Dlatego uruchamiamy projekt CURABILITY i potrzebujemy Twojego wsparcia!

Podpisz naszą petycję już dziś, aby pokazać swoje zaangażowanie w tworzenie dostępnych dla wszystkich instytucji kultury. Razem możemy stworzyć przyszłość, w której dostępność nie będzie kwestią drugorzędną, ale nieodłączną częścią naszego dziedzictwa kulturowego.

Podpisując petycję, popierasz naszą misję promowania zrozumienia, dzielenia się wiedzą i inspirowania zmian. Pomóż nam budować społeczeństwo, w którym osoby z niepełnosprawnością będą mogły w pełni cieszyć się doświadczeniami kulturalnymi i czerpać z nich korzyści.

Przełamujmy bariery i twórzmy włączające przestrzenie, które celebrują różnorodność, rozwijają empatię i łączą ludzi ze wszystkich środowisk.

.

Curability

Email

curability.erasmus@gmail.com