CUltuRal AccessiBILITY

Erasmus+ project

Cele projektu

Pomoc muzeom w lepszym zrozumieniu potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wdrożenie niezbędnych zmian i ulepszeń w ich środowisku czy postawie.

Dzielenie się najlepszymi praktykami w zakresie podnoszenia umiejętności i kompetencji instytucji kultury do pracy z osobami niepełnosprawnymi w celu poprawy ich dostępu do zasobów dziedzictwa kulturowego.

Zaproponowanie innowacyjnych rozwiązań dostępności, które pozwalają osobom niepełnosprawnym w pełni cieszyć się dostępem do zasobów dziedzictwa kulturowego.

Zaangażowanie osób z niepełnosprawnościami jako doradców, współtwórców i ewaluatorów proponowanych rozwiązań dostępności.

Opracowanie projektów pilotażowych, które mogą służyć jako inspiracja dla innych interesariuszy – dzielenie się dobrymi przykładami, zwiększanie świadomości, stymulowanie pomysłów i włączanie innych w działania.

Uczestnicy i grupy docelowe

Krajów

Partnerów projektowych

Partnerów stowarzyszonych

Główne grupy docelowe to niepełnosprawni miłośnicy sztuki i kultury (co najmniej 60 bezpośrednio zaangażowanych osób) oraz pracownicy kultury (co najmniej 60 bezpośrednio zaangażowanych osób). Natomiast beneficjentami końcowymi są osoby niepełnosprawne (co najmniej 20 bezpośrednio zaangażowanych osób) z krajów partnerskich.

Dotrzemy również do innych interesariuszy, takich jak media, decydenci i jednostki certyfikujące, a ich liczba w całej UE powinna wynieść > 5000.

Curability

Email

curability.erasmus@gmail.com