Rezultatas 4

Įtraukios Politikos Įrankių Rinkinys

kultūros paveldo srities specialistų kvalifikacijos kėlimo Programos įgyvendinimo

 

Atvejų analizė

Meno užsiėmimai,  skirti vyresniems žmonėms, sergantiems demencija, yra specialiai sukurti siekiant pristatyti kultūrinį paveldą garbaus amžiaus žmonėms, kurie dėl demencijos ar Alzhaimerio ligos susiduria su kognityvinių gebėjimų silpnėjimu. Šiuos užsiėmimus sukūrė ARTIED ir Compassion Alzheimer Bulgaria Foundation.  Jie yra vedami dviejuose socialinės globos namuose, kuriuose gyvena senyvo amžiaus žmonės, sergantys demencija. Šios įstaigos yra įsikūrusios Razgrade (Šiaurės rytų Bulgarija) ir Kazanleke (Centrinė Bulgarija).

Užsiėmimai vyksta pagal specialiai sukurtą metodiką, atsižvelgiant į vyresnio amžiaus žmonių, sergančių demencija, duomenis ir specialius poreikius. Kiekvienas užsiėmimas turi iš anksto pasirinktą temą, pagal kurią išrenkami 5-6 atitinkami meno kūriniai. Užsiėmimo metu vyksta trumpos paskaitos apie paveikslus, jų autorius, meninius stilius, judėjimus, vaizduojamus objektus, spalvų paletę ir t.t., kurios derinamos su atitinkamais muzikiniais akompanimentais. Paveikslų ir muzikos garsų tarpusavio seka leidžia vyresnio amžiaus žmonėms mėgautis meno kūriniais klausantis muzikos.

Pritaikytų meno kūrinių pristatymo metu, meno psichologas veda  įvairias praktines veiklas, diskutuoja ir bendrauja su vartotojais (klausinėdamas paprastų klausimų, susijusių su pristatomais paveikslais), taip pat skatina dalintis patirtimi ir įžvalgomis. Taip vyresnio amžiaus žmonės nėra pasyvūs pristatomo kultūros paveldo stebėtojai, bet aktyviai dalyvauja meniniuose užsiėmimuose, gerina savo psichinę ir emocinę būseną, kognityvinius gebėjimus ir bendravimo įgūdžius.

Ką išmokome per visus meninius užsiėmimus?

 • Vyresnio amžiaus ir demencija sergantys žmonės yra labai smalsūs, jiems patinka menas ir kūrybinės veiklos.
 • Meninės ekskursijos ir užsiėmimai gerina bendrą, žmonių sergančių demencija, būklę, įskaitant nuotaiką, kognityvinius gebėjimus, koncentraciją ir bendravimo įgūdžius.
 • Meninė veikla gerina senjorų socializaciją ir skatina norą dalyvauti kitose grupinėse veiklose.
 • Visi mėgaujasi grožiu ir turi kūrybinį potencialą! Nepriklausomai nuo amžiaus ir kognityvinių gebėjimų, žmonės geba piešti, užpildyti kontūrus, iš paveikslų daryti koliažus, pasirašinėti, ir šokti. Tokiu būdu pagerėja  jų psichinė būsena ir užplūsta geros emocijos.
Organizaciniai susitarimai

Atliktas kultūros ir švietimo organizacijų tyrimas (1 rezultatas) padėjo mums geriau pamatyti bendrą vaizdą ir nustatyti pagrindines sritis, kuriose reikia gerinti ir tobulinti kultūros prieinamumą Bulgarijoje. Tai padėjo mums geriau sutelkti savo kultūrinę veiklą ir pagalvoti apie naujus projektus ir iniciatyvas, kurias galėtume pasiūlyti ar aptarti su partneriais. Todėl buvo parengti ir pateikti du nauji projektų pasiūlymai, kurie, jei bus patvirtinti, taps mūsų pastangų, kad kultūros paveldas Bulgarijoje taptų prieinamesnis žmonėms su negalia, tęsiniu.

Sukurtas internetinių seminarų ir mokymų turinys 3D spausdinimo ir prieinamumo temomis, taip pat duomenų bazė su atvejo analizės pavyzdžiais, politikos dokumentais, IT priemonėmis ir kitais nustatytais ištekliais praturtino mūsų kompetencijos sritis ir padėjo mūsų švietėjams ir specialistams siūlyti naujas temas ir veiklas tikslinėms grupėms ir kitiems naudotojams, su kuriais dirbame. Dalijimasis patirtimi per tarptautinius internetinius seminarus ir mokymus  padeda mums rengti įtraukesnius seminarus, internetinius seminarus ir mokymo programas prieinamos kultūros srityje.

Be to, projekto rezultatai padėjo mūsų kultūros specialistams ir švietėjams  geriau suprasti kultūros paveldo prieinamumo temą. Rengdami naują kultūros srities mokymo medžiagą, jie pradėjo atsižvelgti ir į šį aspektą, įskaitant tinkamą kalbos lygį, grafinį apipavidalinimą ir dizainą, paskaitos / pristatymo tempą ir pan.

Taigi, projekto rezultatai pagerino mūsų vidinę kompetenciją įvairiais kultūros prieinamumo temos aspektais, padidino mūsų kultūrinės veiklos įtraukumą ir padėjo mums užmegzti ryšius su naujais partneriais ir bendradarbiauti su naujomis organizacijomis tiek Bulgarijoje, tiek užsienyje.

Kampanijos ir viešinimas

Apie minėtus pokyčius informavome įvairiais kanalais, įskaitant publikacijas mūsų svetainėje ir reguliarius įrašus socialinės žiniasklaidos kanaluose, taip pat per neformalų bendravimą su mūsų partneriais ir tinklais.

Nacionalinių internetinių seminarų (kaip 2 rezultato dalis) dalyviai teigė, kad pristatyti darbai ir turinys praturtino jų žinias apie prieinamumą ir įvairias meno kūrinių pritaikymo neįgaliesiems galimybes (pasitelkiant 3D spausdinimo replikas ir pritaikytas parodas).

Pliusai ir minusai

Kadangi kultūros prieinamumas Bulgarijoje yra gana nauja tema, projekto rezultatai ir parengta medžiaga padėjo mums pristatyti šią temą kultūros, švietimo ir socialinėms organizacijoms ir paskatinti jas mąstyti apie šį aspektą.

Keletas pliusų ir minusų:

 • Didesnis informuotumas šia tema: atliktas tyrimas šalyje padėjo mums geriau suprasti padėtį Bulgarijoje ir suteikė praktinių žinių, kaip pradėti diskusijas su suinteresuotosiomis šalimis ir partneriais apie kultūros prieinamumo didinimo svarbą, įskaitant kultūros vietas, muziejų ir meno galerijų turinį bei kultūros ekspertų kompetencijas.
 • Patobulintos vidinės žinios ir įgūdžiai: parengta mokymo ir internetinių seminarų medžiaga leido mums pradėti naujus mokymus ir patobulinti esamus, kad jie labiau atitiktų specifinius neįgalių meno mėgėjų, dalyvaujančių mūsų edukacinėje ir kultūrinėje veikloje, poreikius ir mokymosi stilių.
 • Patobulintos mūsų organizacijos  kultūros švietėjų  ir ekspertų kompetencijos: projekto metu jie sužinojo naujų dalykų apie prieinamą dizainą ir turimus IT įrankius, kuriuos galėtų panaudoti, kad jų mokomoji medžiaga būtų labiau pritaikyta žmonėms su negalia. Be to, gerosios praktikos, atvejų analizės ir prieinamos mokymų programos praturtino jų žinias..

Sunkumai, su kuriais susidūrėme:

 • Kultūros įstaigų ir darbuotojų dėmesio sutelkimas į šią temą: kadangi ši tema Bulgarijoje yra labai novatoriška, daugelis kultūros specialistų ir sprendimų priėmėjų vis dar nevisiškai pripažįsta jos svarbą. Didžiausias iššūkis buvo paskatinti juos atsiverti kultūros prieinamumui ir laikyti jį tokiu pat svarbiu, kaip pakankamą kultūros įstaigos finansavimą arba tinkamai prižiūrėtas muziejų ar meno galerijų kolekcijas.
 • Bendravimas su bendruomene: kadangi Bulgarijoje daugiausia dėmesio skiriama pagrindiniams neįgaliųjų poreikiams tenkinti, vis dar menkai suvokiama jų susitikimų su kultūra nauda. Todėl pirmiausia turėjome juos supažindinti su teigiamomis kultūros teikiamomis galimybėmis šiems žmonėms ir jų šeimoms.

Siekdami įveikti šiuos iššūkius, mes remiamės geraisiais kitų šalių pavyzdžiais, kurie buvo nustatyti vykdant projektą. Taip pat esame pasiryžę toliau dirbti šia kryptimi ir dėti daugiau pastangų, kad pakeistume bendrą visuomenės ir kultūros specialistų požiūrį.

Poveikis

Apskritai suinteresuotosios šalys ir tikslinės grupės Bulgarijoje teigiamai įvertino projekto rezultatus.

Tačiau, siekiant padidinti projekto poveikį ir pagerinti tolesnį projekto rezultatų panaudojimą, reikia atsižvelgti į šiuos dalykus:

 • Stiprinti bendruomenės dalyvavimą ir skatinti neįgaliuosius aktyviau kelti kultūros prieinamumo klausimus sprendimų priėmėjams, kultūros institucijoms ir darbuotojams.
 • Organizuoti daugiau susirinkimų, seminarų ir forumų su suinteresuotais kultūros darbuotojais ir švietėjais, kad jie geriau suprastų kultūros prieinamumo temą ir patobulintų savo kompetencijas, kaip kultūros įstaigose priimti ir palaikyti lankytojus su įvairiomis negaliomis.
 • Nuolat atnaujinti ir rengti papildomą medžiagą ir išteklius šiomis temomis, kad šie atitiktų skaitmeninius patobulinimus ir technologijas, kurios nuolat tobulėja.

 

 

Atvejų analizė

ES projekte „InclEUsion – neįgaliųjų imigrantų socialinio įtraukimo skatinimas Europoje, tobulinant suaugusiųjų švietėjų kompetencijas“ daugiausiai dėmesio buvo skiriama tarpsektorinei  žmonių grupei – imigrantų su negalia – socialiniam įsitraukimui. Šis tikslas buvo pasiektas suteikus reikiamą išsilavinimą ir pagalbą suaugusiųjų švietėjams.

Projekte buvo parengta išsami mokymo programa švietėjams, taip pat platforma su reikiamais ištekliais imigrantų ir migrantų įsitraukimui skatinti. Vienas iš svarbiausių „InclEUsion“ aspektų yra tai, ką projektas vadina dviguba diskriminacija. Pastebima, kad emigrantas, kuris taip pat yra  neįgalus, susidurs su kitokiomis problemomis nei vietinis gyventojas, todėl reikia skirtingų metodų, įvairiems neįgaliesiems.

Organizaciniai susitarimai

Projektas padarė didelį poveikį organizacijai įvairiais lygmenimis – nuo informuotumo didinimo iki naujų ir novatoriškų priemonių, kurias galima naudoti organizacijose.

Siekiant informuotumo buvo atlikti tyrimai apie kultūros prieinamumą Kipro ir Europos lygmeniu įskaitant dabartinę padėtį, praktiką ir kitą naudingą informaciją. Be to, tai padėjo mūsų organizacijai per mokymus ir narių (savanorių) tyrimus geriau planuoti ir organizuoti renginius įvairiomis temomis, kad jie būtų kuo labiau prieinami tikslinėms auditorijoms.

Taip pat organizacija, kaip profesinio rengimo centras, vykdantis mokymus ir kitas švietimo galimybes, savo programose (mokymuose, informaciniuose užsiėmimuose ir t. t.) naudos ir įtrauks kultūros paveldo specialistams ir kitiems kultūros ir meno sričių specialistams parengtą mokymo programą.

Kampanijos ir viešinimas

Organizacija pasidalijo minėtais pokyčiais per:

 • Organizacijos internetinę svetainę eurosc.eu
 • Organizacijos socialinius tinklus, tokius kaip „Facebook“ ir „Instagram“, skirtais viešinti projektą ir jo rezultatus.  
 • Bendravimą su atitinkamomis suinteresuotomis organizacijomis ir vietiniais specialistais elektroniniu paštu ir kitomis ryšio priemonėmis.

Vietiniuose internetiniuose seminaruose apie prieinamumą ir 3D spausdinimą dalyvavę specialistai taip pat teigiamai atsiliepė apie projekto rezultatus ir jų naudą savo praktikoje.

Organizacijos narius supažindinome su projektu ir jo rezultatais. Tokiu būdu jie įgijo žinių, kurios leido įgyvendinti atitinkamą prieinamą ir įtraukią praktiką kituose projektuose, įvairiuose renginiuose, mokymuose ir kitokioje veikloje.

Pliusai ir minusai

Projektas padarė didžiulį teigiamą poveikį mūsų organizacijai, kartu su kai kuriais dažnai atsirandančiais iššūkiais.

Pirma, tai leido geriau suprasti iššūkius, su kuriais neįgalieji susiduria įvairiose erdvėse, ir padėtį Kipre. Tai taip pat padėjo mums geriau atsižvelgti į prieinamumo klausimus organizuojant ar dalyvaujant kitoje veikloje, pvz., renginiuose, projektuose ir pan. Platformoje esantys  įrankiai ir ištekliai taip pat leido mums praturtinti savo praktiką iš vidaus. Organizacija ketina panaudoti du kursus, parengtus įgyvendinant 2 rezultatą, siekdama skatinti naujovišką požiūrį į kultūros paveldo specialistų mokymą.

Kita vertus, projekto metu  susidūrėme ir su sunkumais. Per vietinius internetinius seminarus ir kitą veiklą reikėjo nuodugniai ištirti būdus, kaip rezultatai išliktų prieinami, o tai pareikalavo laiko ir pastangų. Be to, rezultatai vėlavo, siekiant užtikrinti, kad jie būtų kokybiški ir prieinami tikslinėms auditorijoms.

Poveikis

Projekto rezultatus palankiai įvertino ir jų laukia kultūros paveldo organizacijos visame Kipre. Rezultatai buvo tinkamai paviešinti atitinkamoms suinteresuotosioms šalims, o mūsų organizacija susisiekė su šalies kultūros organizacijomis dėl rezultatų panaudojimo.

Be to, mokymų  metu kultūros paveldo specialistai, mokymų vadovai  ir kt. keitėsi gerąja patirtimi ir žiniomis iš įvairių sričių. Mokymų  metu įgytos žinios taip pat buvo perduotos ir panaudotos mūsų organizacijoje, siekiant pagerinti veiklos prieinamumą ir kokybę.

Tikimės, kad ateityje pavyks dar labiau išplėsti rezultatų panaudojimą ir poveikį į daugiau kultūros įstaigų ir organizacijų nacionaliniu mastu. Daugiau kultūros paveldo specialistų bus informuoti apie projekto rezultatus ir galimus jų panaudojimo būdus savo organizacijose, taip pat renginiuose, mokymuose ir pan. Tikslas – padėti puoselėti įtraukią aplinką, kurioje būtų atsižvelgiama į specifinius neįgaliųjų poreikius visose šalies kultūros erdvėse.

 

 

Atvejų analizė

Team of Art“ – tai projektas, kuriuo siekiama padaryti kultūrą ir meną prieinamus. Projekto idėja – sukurti internetinę platformą, kuri padėtų šiai auditorijai atrasti meno kūrinius per parengtą  pristatymą, kuris padarytas linijinio pasakojimo forma, lengvai skaitoma ir suprantama kalba.

Tai leidžia atkurti muziejaus patirtį, naudojant skaitmeninius prietaisus ir išteklius, pritaikytus taip, kad meno kūriniai būtų prieinami visoms nepalankioje padėtyje esančioms auditorijoms, pavyzdžiui, žmonėms, turintiems skaitymo sunkumų, disleksiją, mokymosi sunkumų, regos, klausos ar intelekto sutrikimų, kurie dažnai nėra įtraukiami.

Projekto „Team of Art“ tikslas:

 • Skatinti naujoviškas kultūrinio tarpininkavimo ir mokymo formas naudojant skaitmeninius įrankius.
 • Taikyti pasakojimo ir vaizdinį metodą pristatant meno kūrinius besimokantiesiems, turintiems žemą kvalifikaciją arba visai jos neturintiems bei turintiems specialiųjų poreikių.
 • Padaryti Europos kultūros paveldą prieinamą ir naudingą visiems, skatinant kultūrą ir meninį paveldą.

Projektas „Team of Art“ šių tikslų siekia taikydamas inovatyvius skaitmeninius metodus ir kurdamas įvairią pedagoginę medžiagą, pvz:

 • 120 animuotų meno kūrinių, aprašytų paprasta kalba, kuri būtų suprantama visiems lankytojams, nepaisant jų amžiaus, kultūros, kilmės.
 • Kurti įvairią mokomąją medžiagą, pavyzdžiui, užduočių lapus, pedagoginius dokumentus ir pedagoginius vadovus, sukurtus pagal tarpdisciplinines meno temas, kad būtų užtikrintas įvairiapusis požiūris ir žinios.
 • Sukurti meninių sąvokų žodynėlį, kuris būtų daugiakalbis, lengvai skaitomas ir suprantamas, pateiktas simboliais ir gestų kalba . Tikslinė grupė – asmenys, turintys žemą kvalifikaciją  arba visai jos neturintys, taip pat asmenys, turintys mokymosi sunkumų. 
Organizaciniai susitarimai

Internetiniai seminarai  ir keitimasis gerąja patirtimi padeda tobulinti ir teigiamai keisti įvairią kultūrinę veiklą. Pirma, internetiniai seminarai apie prieinamumą yra vertinga vidinių mokymų organizacijoje galimybė. Toks vidinės kompetencijos praturtinimas leidžia tinkamiau  spręsti prieinamumo problemas ir įgyvendinti novatoriškus sprendimus.

Be to, įgyvendinus prieinamumo projektą, akivaizdžiai pagerėjo asociacijos siūloma kultūrinė veikla. Perimdami geriausią praktiką, kuria dalijamasi internetinių seminarų metu, ir keisdamiesi patirtimi su kitomis organizacijomis, galime rengti įtraukesnius seminarus ir edukacines programas. Taip pat atnaujinome darbuotojams, savanoriams ir išorės tiekėjams skirtas gaires, įtraukdami prieinamumo principus į visus organizacijos veiklos aspektus. Tai apima fizinių erdvių dizainą, prieinamos žiniasklaidos naudojimą ir įtraukų bendravimą.

Galiausiai, prieinamumo projektas suteikia unikalią galimybę bendradarbiauti ir užmegzti ryšius su kitomis kultūrinėmis organizacijomis, kurios siekia tų pačių tikslų. Keitimasis praktika ir mokymasis vieni iš kitų gali paskatinti naujų prieinamumo strategijų diegimą muziejuose ir kultūros įstaigose. Šis bendradarbiavimas ilgainiui gali duoti teigiamų rezultatų ir paskatinti platesnius kultūrinius pokyčius bei skirti daugiau dėmesio prieinamumui.

Apibendrinant galima teigti, kad internetinių seminarų apie prieinamumą organizavimas ir keitimasis praktika padeda ugdyti vidinę kompetenciją, didinti įsitraukimą į kultūrines veiklas, integruoti prieinamumą į politiką ir procedūras bei skatinti bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis. Šiomis bendromis pastangomis siekiama, kad muziejai ir kultūros įstaigos būtų prieinami visiems, skatinant visų žmonių įsitraukimą ir lygias galimybes.

Kampanijos ir viešinimas
Mūsų organizacija bendravo ir sprendė šias problemas viešindama  rezultatus savo socialiniuose tinkluose, taip pat neformaliai bendraudama per savo tarptautinių organizacijų tinklą, tarptautiniuose susitikimuose, internetiniuose susitikimuose, atlikdama atvejų tyrimus ir platindama informacinę medžiagą.
Pliusai ir minusai

Kaip asociacija, dalyvaujanti projekte, susidūrėme su privalumais ir iššūkiais, įgyvendindami 1, 2 ir 3 rezultatus savo organizacijoje. Štai su kuo susidūrėme:

Privalumai:

 • Informuotumas ir mokymas: šie mokymai padėjo geriau suprasti neįgaliųjų poreikius ir parengti tinkamas strategijas bei sprendimus.
 • Patobulinti darbuotojų įgūdžiai: mokėme savo darbuotojus prieinamo dizaino, įtraukios komunikacijos, lytėjimo medžiagos kūrimo ir kitais klausimais.
 • Dalijimasis gerąja patirtimi: apsikeitimas gerąja patirtimi su kitomis organizacijomis suteikė mums įkvėpimo ir novatoriškų sprendimų.

Apibendrinus, mūsų organizacija jau specializuojasi su įtrauktimi ir prieinamumu susijusiais aspektais: tai reiškia, kad mūsų darbuotojai ir bendruomenė jau buvo pažįstami su šia problema ir pradėjome nuo bendro žinių pagrindo.

Iššūkiai:

 • Kreipimasis į bendruomenę: didžiausias iššūkis buvo pasiekti didelį skaičių žmonių. Tikslas – didinti auditoriją ir kuo geriau išnaudoti socialinę žiniasklaidą bei visas komunikacijos priemones.
 • Ilgalaikis tvarumas: prieinamumo iniciatyvų palaikymas laikui bėgant gali tapti iššūkiu. Reikia nuolat stengtis užtikrinti, kad priimti sprendimai laikui bėgant būtų prižiūrimi, atnaujinami ir tobulinami.

Kiekvienas iššūkis reikalauja strateginio požiūrio ir nuolatinio organizacijos įsipareigojimo. Tačiau muziejų ir kultūros pasaulio prieinamumo didinimo nauda nusveria sunkumus, nes skatinama įtrauktis ir kuriama aplinka, kurioje sveikinami ir vertinami įvairūs žmonių gebėjimai.

Poveikis

1, 2 ir 3 rezultatų teigiamai įvertino kitos mūsų šalies kultūros organizacijos, institucijos ar suinteresuotosios šalys.

Kaip kultūros asociacija, dalyvavusi muziejų prieinamumo projekte, turime  keletą  svarstymų, rekomendacijų ir iššūkių, susijusių su tolesniu projekto rezultatų panaudojimu:

 • Pastabos ir atsiliepimai: labai svarbu rinkti išsamius lankytojų, įskaitant įvairių gebėjimų asmenis, atsiliepimus apie įgyvendintas prieinamumo iniciatyvas. Lankytojų komentarai gali padėti įvertinti įgyvendintų sprendimų veiksmingumą ir nustatyti būtinus patobulinimus.
 • Bendruomenės dalyvavimas: svarbu aktyviai įtraukti bendruomenę į sprendimų priėmimo procesą. Organizuojant susitikimus, seminarus ar diskusijų forumus su įvairių gebėjimų ir interesų grupių atstovais, galima susipažinti su skirtingais požiūriais ir kartu kurti prieinamus sprendimus. Toks dalyvavimas taip pat gali padėti didinti informuotumą ir supratimą apie prieinamumo svarbą muziejuose ir kultūros pasaulyje.
 • Nuolatinis atnaujinimas: prieinamumo standartai ir geriausia praktika nuolat tobulinami. Asociacija turės nuolat susipažinti su naujomis technologijomis, gairėmis ir taisyklėmis, kad užtikrintų, jog prieinamumo iniciatyvos išlieka pažangiausios. Tam gali prireikti nuolatinių darbuotojų mokymų ir dalyvavimo konferencijose bei seminaruose muziejų ir kultūros prieinamumo pasaulyje tema.

Įvertinus šias rekomendacijas, pastabas ir sunkumus, galima toliau naudotis projekto prieinamumo rezultatais, užtikrinant ilgalaikį ir teigiamą poveikį įvairių gebėjimų žmonėms, norintiems dalyvauti kultūrinėje veikloje įtraukiu būdu.

 

 

Atvejų analizė

Museums Art & Alzheimer‘s“, remiamas Europos Sąjungos Erasmus+ programos, siekia pagerinti meno ir muziejų prieinamumą demencija sergantiems asmenims, jų šeimoms ir profesionaliems slaugytojams. Projekto pagrindinis tikslas – užmegzti ryšius tarp muziejų ir meno bei socialinių ir sveikatos sektorių, atsižvelgiant į esamus metodus Europos ir ne Europos lygmeniu.

Laikantis šio visapusiško požiūrio, muziejaus veikla turėtų prisidėti prie demencija sergančius asmenis palaikančios ir įtraukiančios visuomenės kūrimo. Galutinis tikslas – sukurti demencijai palankią aplinką, kurioje menas ir kultūrinė patirtis vaidina svarbų vaidmenį gerinant demencija sergančių žmonių gyvenimą.

Tiesioginės projekto tikslinės grupės – meno muziejų švietėjai, demencija sergantys asmenys, jų globėjai (socialiniai darbuotojai, dirbantys su demencija sergančiais asmenimis) ir šeimos nariai.

Pagrindiniai „Museums Art  & Alzheimer’s“ tikslai:

 1. Suteikti žinių ir įgūdžių muziejaus švietėjams apie programų rengimą, skirtą demencija sergantiems žmonėms ir jų globėjams.
 2. Suteikti informacijos demencija sergantiems žmonėms, jų globėjams ir šeimos nariams apie įvairius bendravimo būdus, verbalinius ir neverbalinius, bei kaip juos taikyti muziejuje.

Pagrindiniai projekto rezultatai:

 • Vadovas, padedantis muziejaus švietėjams kurti programas demencija sergantiems žmonėms, jų globėjams ir šeimos nariams.
 • Vadovas demencija sergančių žmonių globėjams ir šeimos nariams apie meno integraciją, norint skatinti verbalinę ir neverbalinę komunikaciją.
Organizaciniai susitarimai

Sukūrę  projekto rezultatus, geriau suvokėme, su kokiais iššūkiais susiduria neįgalieji, ir tapome jautresni jų poreikiams. Atlikome išsamią savo mokymo programų ir seminarų peržiūrą ir pertvarką, siekdami, kad jos taptų įtraukesnės ir prieinamesnės platesniam dalyvių ratui.

Vykdydami šį procesą įvedėme reikšmingų pakeitimų ir patobulinimų, siekdami užtikrinti, kad nuo šiol šiose švietimo iniciatyvose galėtų dalyvauti ir visapusiškai įsitraukti įvairios kilmės, gebėjimų ir patirties asmenys. Organizacijos nariai pagerino savo žinias, susijusias su prieinamumu, ir įgijo patirties. Šios naujai įgytos žinios buvo sėkmingai įtrauktos į jų kasdienį darbą, todėl žymiai pagerėjo įvairių asmenų, įskaitant neįgaliuosius, aptarnavimas.

Kampanijos ir viešinimas
Mūsų organizacija projekto rezultatus skleidė per savo socialinės žiniasklaidos platformas, kitus susitikimus, diskusijas, mokymus ir praktinius seminarus.
Pliusai ir minusai
Kurdami ir įgyvendindami projektą patyrėme ir naudos, ir iššūkių. Projekto rezultatai padidino informuotumą ir supratimą apie neįgaliųjų poreikius. Dabar geriau suprantame galimas kliūtis, su kuriomis jie susiduria, ir sužinojome veiksmingų būdų, kaip spręsti šias problemas ir prisitaikyti prie jų. Ypač įgijome vertingų žinių apie tai, kaip bendrauti ir bendradarbiauti su neįgaliaisiais, užtikrinant, kad jie jaustųsi laukiami ir įtraukti į įvairias veiklas. Be to, internetinių seminarų organizavimas padėjo mums išplėsti bendraminčių partnerių ir asmenų, norinčių bendradarbiauti būsimuose projektuose, tinklą. Tai pat mūsų organizacijos žinios ir požiūris į muziejus ir kultūros paveldą išsiplėtė, nes ši tema mūsų organizacijai buvo nauja. Tačiau šis projektas įkvėpė mus ateityje daugiau dirbti šioje srityje.
Poveikis

Nors ir susidūrėme su sunkumais, sėkmingai įtraukėme asmenis, kurie aktyviai dalyvavo nacionaliniuose ir tarptautiniuose internetiniuose seminaruose. Iš šių dalyvių sulaukėme teigiamų atsiliepimų, rodančių projekto poveikį ir svarbą. Daugelis išreiškė padėką už internetinius seminarus, pažymėdami, kad įgijo vertingų įžvalgų, kaip pagerinti savo bendravimą su neįgaliaisiais muziejuose. Dalyviai pripažino, kad išmoko naujų metodų ir strategijų, padėsiančių  pagerinti bendrą įvairią negalią turinčių klientų patirtį. Džiaugiamės, kad mums pavyko atkreipti panašiose srityse dirbančių organizacijų dėmesį.

Internetinių seminarų metu kai kurie dalyviai noriai dalijosi sėkminga praktika, kurią jau įgyvendino savo darbovietėse. Šis kolektyvinis keitimasis gerąja patirtimi praturtino mokymosi patirtį, palengvindamas dinamišką abipusio augimo ir dalijimosi žiniomis aplinką.

Be to, mūsų projektas patraukė kitų panašioje srityje veikiančių organizacijų dėmesį, todėl gavome kvietimą dalyvauti asociacijų diskusijoje apie kultūros prieinamumą žmonėms su negalia. Tai parodė, kad ši tema yra labai svarbi ir kad mūsų projektą pastebi  kiti žmonės.

 

 

Atvejų analizė

Projekto pavadinimas: MOVE & ACT: Empower Youth through Entrepreneurial and Digital Skills

Šiuo projektu yra siekiama tobulinti jaunuolių skaitmeninius, kūrybinius ir verslumo įgūdžius. Pagrindinis šių įgūdžių ugdymo tikslas yra padėti jauniems žmonėms formuoti europietišką tapatybę, didinti įsidarbinimo galimybes, saviraišką ir bendravimą.

MOVE & ACT projekte daugiausia dėmesio skiriama jaunų žmonių su negalia, migrantų ar nedirbančių ir nesimokančių įtraukimui, kadangi manoma, kad tai – labiausiai pažeidžiamos grupės, kurios labiausiai nukentėjo nuo pandemijos ir ekonominės krizės, kuri pastarąjį dešimtmetį paveikė daugumą  Europos šalių.

3 pagrindiniai projekto tikslai:

 1. Marginalizuoto jaunimo meninių ir skaitmeninių įgūdžių ugdymas. Meniniai įgūdžiai sutelkti į vizualiųjų menų sritį, skaitmeniniai – į naujas technologijas, kurios gali būti naudojamos kartu su 3D dizainu, spausdinimu ir skenavimu.
 2. Jaunimo, kuriam gresia socialinė atskirtis, tinklo kūrimas, suteikiantis verslumo įrankių, ugdantis bendrystę ir savigarbą, pomėgį vaizduojamiesiems menams ir galiausiai užtikrinantis daugiau galimybių ir verslumo perspektyvą.
 3. Suteikti galimybę marginalizuotam jaunimui  garsiai kalbėti apie asmeninius ir bendrai pasitaikančius iššūkius. Tai bus įgyvendinta surengus internetinį „PhotoVoice“ konkursą, kuris suteiks galimybę viešai pasidalinti iššūkiais ir padidinti jaunuolių kūrybiškumą, kultūrinę raišką ir įsidarbinimo galimybes.
Organizaciniai susitarimai

Kultūrinio prieinamumo ir 3D spausdinimo internetinių seminarų diegimas, mokymų turinys ir keitimasis praktika gerokai praturtino mūsų žinias įtraukties, 3D spausdinimo ir kultūros paveldo srityse. Iniciatyvų ir rekomendacijų, atvejų analizių, politinių dokumentų ir skaitmeninių įrankių  duomenų bazė suteikė mūsų švietėjams  ir specialistams galimybę siūlyti naujas temas ir veiklas tikslinėms grupėms. Tarptautiniai ir nacionaliniai internetiniai seminarai ir dalijimasis patirtimi padėjo rengti įtraukesnius seminarus, mokymo programas, orientuotas į kultūros prieinamumą.

Projekto metu geriau supratome, su kokiais iššūkiais susiduria neįgalieji, todėl pertvarkėme savo praktikos seminarus, kad jie labiau įtraukų ir būtų prieinami. Taip pat, mūsų darbuotojai pagerino žinias apie prieinamumą bei sėkmingai pritaikė šią praktiką savo darbe, o tai naudinga įvairios kilmės, gebėjimų ir patirties asmenims.

Be to, projektas suteikė galimybę bendradarbiauti ir užmegzti ryšius su kitomis kultūrinėmis organizacijomis, skatinti naujoves ir platesnio masto kultūrinius pokyčius siekiant didesnio prieinamumo. Šiomis bendromis pastangomis siekiama, kad muziejai ir kultūrinė patirtis būtų prieinami visiems, skatinant įtrauktį ir lygias galimybes kiekvienam tiek mūsų organizacijoje, tiek bendradarbiaujant su vietiniais ar užsienio partneriais.

Kampanijos ir viešinimas

Siekdama veiksmingai informuoti apie projekto veiklą ir rezultatus, mūsų organizacija naudojo įvairius kanalus ir metodus. Informacija buvo skleidžiama reguliariai skelbiant pranešimus mūsų socialinės žiniasklaidos puslapyje ir įvairiose „Facebook“ grupėse, taip užtikrinant platų auditorijos pasiekiamumą. Neformaliai bendravome su savo partneriais ir tinklais, kad galėtume dalytis naujausia informacija apie pokyčius ir rezultatus.

Nacionalinių internetinių seminarų, kurie yra esminė 2 rezultato dalis, dalyvių atsiliepimai atskleidė, kad pristatyti darbai ir turinys labai praturtino jų supratimą apie prieinamumą ir įvairias meno kūrinių pritaikymo neįgaliesiems galimybes, įskaitant 3D spausdinimo replikas ir prieinamas parodas.

Be viešinimo  internete, mes taip pat aktyviai dalijomės projekto rezultatais įvairiuose susitikimuose, diskusijose, mokymuose ir seminaruose. Toks įvairiapusis požiūris leido mums pasiekti tiek vietinę, tiek tarptautinę auditoriją bei skatinti keitimąsi žiniomis ir bendradarbiavimą.

Pliusai ir minusai

1, 2 ir 3 rezultatų praktinio įgyvendinimo procesas mūsų organizacijoje turėjo ir privalumų, ir iššūkių.

Privalumai, kuriuos patyrėme:

 • Didesnis informuotumas: internetiniai seminarai, duomenų bazė ir mokymai suteikė vertingos informacijos apie mūsų ir suinteresuotųjų šalių informuotumą ir supratimą apie kultūros prieinamumo svarbą, skatinant prieinamų kultūros objektų ir muziejų turinio prieinamumą bei didinant kultūros ekspertų kompetenciją. Tai padėjo geriau suprasti neįgaliųjų poreikius.
 • Pagilintos žinios, patobulintos kompetencijos ir įgūdžiai: sukurti internetiniai seminarai ir mokymo medžiaga leido patobulinti įgūdžius ir žinias apie 3D spausdinimą, įtraukųjį bendravimą, įtraukiosios medžiagos kūrimą ir seminarus, pritaikytus konkretiems neįgaliųjų poreikiams ir mokymosi stiliui. Vykdydami projektą mūsų švietėjai įgijo žinių apie prieinamą dizainą ir skaitmeninius  įrankius, praturtindami savo gebėjimus kurti  įtraukesnę  mokomąją medžiagą..

Iššūkiai, su kuriais susidūrėme:

 • Pasiekti daugiau suinteresuotųjų šalių ir bendruomenės: didžiausias iššūkis buvo pasiekti daugiau kultūros darbuotojų ir vietinę/nacionalinę bendruomenę.
 • Tvarumas: visiškai prieinamus ir įtraukius seminarus ir mokymus rengti gana sudėtinga. Kai kuriais atvejais gali būti net neįmanoma užtikrinti prieinamumą visiems dalyviams.
 • Finansiniai aspektai/personalo prieinamumas: mes ne visada turime lėšų ar darbuotojų, kad galėtume teikti prieinamus sprendimus savo veikloje.

Siekdami įveikti šiuos iššūkius, mes ir toliau siekiame keisti visuomenės ir kultūros specialistų požiūrį. Projektas praplėtė mūsų požiūrį į muziejus ir kultūros paveldą, todėl siekiame ir ateityje dirbti šioje srityje, skatindami įtrauktį ir prieinamumą visiems.

Poveikis

Suinteresuotosios šalys ir tikslinės grupės labai palankiai įvertino projekto rezultatus. Rezultatai ir medžiaga suteikė vertingų įžvalgų ir praktinių patarimų, kaip padaryti kultūrą labiau prieinamą neįgaliesiems. Dalyviai palankiai įvertino išsamų mokymo turinį ir projekto metu pasiūlytus internetinius seminarus. Medžiaga padėjo didinti informuotumą ir supratimą apie iššūkius, su kuriais susiduria neįgalieji, ir leido jiems parengti veiksmingas strategijas, kaip pritaikyti kultūrą įvairioms auditorijoms.

Be to,  keitimasis gerąja patirtimi mokymų metu suteikė galimybę kultūros darbuotojams ir švietėjams  pasimokyti vieniems iš kitų ir dalytis sėkmingais metodais, kuriuos jie jau taiko. Ši kolektyvinio mokymosi patirtis praturtino bendrą projekto poveikį ir įkvėpė suinteresuotąsias šalis nuolat tobulinti iniciatyvas, susijusias su prieinamumu

Mūsų nuomone, siekiant kuo didesnio projekto poveikio, reikėtų atsižvelgti į kelias aplinkybes. Pirma, reikia stiprinti kultūros darbuotojų ir kultūros organizacijų dalyvavimą. Be to, turėtume skatinti neįgaliuosius aktyviai pasisakyti už kultūros prieinamumą sprendimų priėmėjams ir kultūros institucijoms.

Antra, organizuojant daugiau susitikimų, seminarų ir forumų kultūros darbuotojams ir švietėjams būtų galima didinti informuotumą apie neįgalių lankytojų priėmimą ir palaikymą bei viešinti mūsų projektą.

Galiausiai, siekiant užtikrinti ilgalaikį poveikį, visų pirma reikėtų rinkti seminarų dalyvių ir muziejų lankytojų, ypač turinčių įvairių gebėjimų, atsiliepimus. Tai padėtų įvertinti prieinamumo iniciatyvų veiksmingumą ir nustatyti tobulintinas sritis.

 

 

Atvejų analizė

Įgyvendinant Curability projektą reikėjo iš esmės pakeisti informaciją MESTRAL internetinėje svetainėje  „accescat.cat“, kurioje pateikiama informacija apie kultūros objektų prieinamumą miestuose ir miesteliuose, analizuojamas ir vertinamas valstybei priklausančių pastatų ir įrenginių, privačių pastatų ir įrenginių, komunalinių ar paslaugų pastatų ir įrenginių, privačių ir naudojamų pastatų ir įrenginių prieinamumas.

Iki šiol svetainėje pateikta informacija daugiausia buvo grindžiama fiziniu erdvės prieinamumu (prieinama, praktiška, neprieinama), taip pat informacija apie kultūrinės informacijos prieinamumo priemones (ženklai, informacija pateikta garsu ir Brailio raštu, reprodukciniai modeliai (žmonėms su klausos sutrikimais), rampos, takeliai ir t. t.).

Projekto Curability dėka buvo išplėsta UNIVERSALAUS  PRIEINAMUMO sąvoka, todėl atsirado galimybė išplėsti siūlomos informacijos bazę, taip pat žengti žingsnį į priekį ir patobulinti aprašymuose ir paaiškinimuose vartojamą kalbą, kad ji būtų prieinamesnė ir suprantamesnė didesniam skaičiui įvairius gebėjimus turinčių žmonių.

Patobulinus prieinamumo grandinę, naudotojams suteikiama informacija ir pagalba nuo tada, kai jie pradeda planuoti apsilankymą kultūros įstaigoje, iki paties apsilankymo ir naudojimosi joje esančiais ištekliais.

Todėl interneto svetainėje pateikiama išsamesnė ir aiškesnė informacija apie erdvę ir jos prieinamumą, kad būtų išvengta nusivylimo, kurį lankytojas gali pajusti įėjęs į įstaigą ir neradęs visų turimų išteklių.

Erasmus+ projektas „A.A.C.cessible Culture“ – tai kolektyvinis projektas, skirtas augmentacinės ir alternatyviosios komunikacijos (AAK) strategijoms tobulinti. Pagrindinis projekto tikslas – sudaryti sąlygas vaikams ir jaunuoliams, turintiems bendravimo sutrikimų, pasinerti į kultūros ir meno paveldo pasaulį. Tarp gausybės vertingų šios iniciatyvos rezultatų išsiskiria trečiasis  – „Gairės kultūros sektoriui“.

Šios gairės – tai naujoviškas ir būtinas įgūdžių profilis, palengvinantis specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų dalyvavimą kultūrinėje aplinkoje. Šios gairės tarnauja kaip informacinė priemonė, supažindina su AAK sistema ir pateikia standartinių lankymosi maršrutų įgyvendinimo šabloną. Šie aspektai padeda mažinti bendravimo spragas, padaryti kultūrą prieinamą visiems ir skatina įtrauktį kultūros sektoriuje.

Iš šios iniciatyvos išmoktos pamokos yra labai svarbios. Ji pabrėžia svarbų kultūros ir švietimo vaidmenį skatinant prieinamumą ir įtrauktį. Projektas „A.A.C.cessible Culture“, sutelkęs  dėmesį į vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ir bendravimo sunkumų, įtraukimo strategijas, parodė, kad edukacinės ekskursijos ir kultūriniai vizitai gali naudingai papildyti tradicinį mokymąsi klasėje. Tai atitinka ICOM 2022 m. muziejų apibrėžtį, kurioje pabrėžiamas muziejų kaip viešų, prieinamų ir įtraukiančių erdvių, skatinančių įvairovę ir tvarumą, vaidmuo.

Apibendrinant galima teigti, kad kultūra, kurioje vyrauja įvairios vertybės, yra galingas mokymosi katalizatorius, praturtinantis gyvenimą emocijomis, santykiais, socialiniu ir pilietiniu sąmoningumu. Integruodamos AAK priemones ir principus, kultūros įstaigos gali padidinti savo poveikį ir sukurti visiems prieinamesnes ir įtraukesnes erdves.

 • Projekto numeris: 2020-1-IT02-KA227-SCH-095549
 • Projekto tema (-os): kultūros paveldas ir menas, socialinė įtrauktis
 • Projekto internetinė  svetainė: aacc project – A.A.C.cessible Culture
Organizaciniai susitarimai

Šio projekto įgyvendinimas organizacijai buvo naudingas keliais aspektais – tiek žmogiškaisiais, tiek techniniais.

Kalbant apie žmogiškuosius aspektus: darbuotojai ir savanoriai įgijo žinių ir įgūdžių, padėsiančių geriau suprasti įvairių tikslinių grupių poreikius bei silpnąsias ir stipriąsias puses.

Tai leido mums suprasti, kad tos pačios tikslinės grupės žmonių poreikiai gali skirtis priklausomai nuo jų aplinkos, socialinės ir kultūrinės padėties.

Šis supratimas leido planuoti ir organizuoti veiklą atviresniu požiūriu, rengti informaciją (kursus, mokymus, …) paprastesne ir suprantamesne, vaizdingesne ir interaktyvesne kalba. Taip pat tai leido planuoti veiklą efektyviau, galvojant ne tik apie vietą, kurioje vyksta veikla, bet ir apie ankstesnius etapus, pavyzdžiui, apsvarstant viešojo transporto teikiamas galimybes.

Techniniu lygmeniu tai leido mums peržiūrėti ir atnaujinti specialistų ir savanorių mokymus apie IKT galimybes įtraukiosios kultūros srityje. Todėl visi mūsų specialistai ir savanoriai patobulino žinias apie IKT išteklius ir jų naudojimą kultūros įstaigose tiek socialiniuose subjektuose, tiek viešosiose ir privačiose institucijose, administracijose ir įstaigose.

Projekto Curability poveikis mūsų organizacijai Open Europe buvo permainingas keliais aspektais.

Pirma, atlikę tyrimą, kuris buvo pirmojo projekto rezultatas, gavome neįkainojamų žinių apie prieinamos kultūros situaciją  Ispanijoje. Šis naujai įgytas supratimas ne tik turėjo įtakos mūsų kultūrinei veiklai, bet ir sukėlė daug naujų idėjų projektams ir iniciatyvoms. Atsižvelgdami į tai, parašėme naują projektą, kurio pagrindinis tikslas – pagerinti Ispanijos kultūros paveldo prieinamumą žmonėms su negalia.

Antra, projektas labai praturtino mūsų komandos žinias apie prieinamumą ir prieinamus įrankius. Naudojomės „Hemingway“ programėle, kuri sudėtingus tekstus paverčia paprastais. Šios naujai įgytos žinios apie prieinamumo principus leido mums kurti turinį, kuris yra labiau įtraukiantis, pasiekia platesnę auditoriją ir skatina kurti įtraukesnę aplinką.

Apibendrinant galima teigti, kad Curability projekto poveikis Open Europe buvo stulbinantis. Projektas suformavo mūsų strateginę kryptį, įkvėpė kūrybiškumo ir atvėrė naujus bendradarbiavimo būdus. Šis projektas taip pat suteikė mums reikiamų žinių ir įrankių, kad galėtume pagerinti savo komunikacijos ir projektų prieinamumą.

Kampanijos ir viešinimas

Organizacija naudojosi įvairiais viešinimo kanalais:

 • Organizacijos interneto svetaine mestralonline.org
 • Interneto svetaine apie prieinamumą accescat.cat
 • Projekto metu sukurta svetaine https://www.curability.eu
 • Taip pat organizacijos socialiniais tinklais („Facebook“, „Twitter“, „Instagram“) ir projekto metu sukurtu Facebook puslapiu.

Organizacija taip pat parengė šalies kultūros įstaigų adresų knygelę informacijai siųsti, užmezgė ryšius su vietos administracijomis, kad galėtų teikti informavimo ir konsultavimo paslaugas bei mokyti šių įstaigų kultūros srities darbuotojus.

Tuo pačiu ji parengė informacijos  kapsules apie prieinamumą, technologinius išteklius ir komunikacinės kalbos pritaikymą atsižvelgiant į negalios tipo ypatumus, kazuistiką ir įvairius tikslinės grupės, kuri lankosi atitinkamoje kultūros įstaigoje, sunkumus.

Siekdama užtikrinti skaidrumą ir paskatinti tolesnę prieinamumo pažangą, mūsų organizacija aktyviai informavo apie pokyčius, kuriuos lėmė dalyvavimas projekte Curability. Naudojomės įvairiais komunikacijos kanalais ir gavome tiek kokybinių, tiek kiekybinių atsiliepimų, pabrėžiančių šių pokyčių svarbą.

Įsitraukimas į socialinę žiniasklaidą: mūsų organizacijos dalyvavimas socialinėse platformose, tokiose kaip „Facebook“ ir  „Instagram“ padėjo didinti informuotumą apie projektą ir jo rezultatus. Reguliariai skelbiame naujienas ir įžvalgas apie prieinamumą, skatindami savo internetinės bendruomenės įsitraukimą ir supratimą.

Atsiliepimai apie internetinius seminarus: mūsų vietinių internetinių seminarų apie prieinamumą ir 3D spausdinimą dalyviai pateikė kokybinius atsiliepimus, kuriuose teigiamai įvertino projekto rezultatus ir jų praktinę naudą. Šis grįžtamasis ryšys įrodo, kad Curability programa padarė akivaizdų poveikį šios srities specialistams.

Taigi, Open Europe teikia pirmenybę informavimui apie pokyčius ir patobulinimus, kurie atlikti  Curability projekto metu. Siekdami tai padaryti, naudojomės savo internetinėmis svetainėmis, tiesiogiai bendravome su suinteresuotosiomis šalimis ir siekėme gauti kokybinių atsiliepimų iš tiesioginių dalyvių. Šios pastangos ne tik padidino informuotumą apie projekto poveikį, bet ir paskatino bendradarbiavimo jausmą bei bendrą įsipareigojimą skatinti prieinamumą kultūros ir švietimo srityse.

Pliusai ir minusai

Žinių ir žmogiškųjų išteklių požiūriu įvairūs projekto etapai leido mums įvertinti savo žinias, žmogiškuosius ir techninius gebėjimus, susijusius su visuotinio prieinamumo prie kultūros ir  IKT naudojimo koncepcijos skatinimu ir visapusišku įgyvendinimu.

Todėl nuolatiniai vidiniai mokymai, kuriuos įstaiga periodiškai rengia, buvo labai naudingi, nors jie taip pat leido aptikti žinių trūkumą ir atnaujinti kai kurias sąvokas ir techniką, kad būtų galima spręsti su tuo susijusias problemas.

Tai taip pat padėjo mums sužinoti, kiek kultūros įstaigų mokymų vadovai, vadybininkai ir kultūros darbuotojai nesuvokia fizinio prieinamumo sąvokos, pagrįstos (pageidautinai ir anachronistiškai) architektūrinių kliūčių panaikinimu, tačiau daugeliu atvejų ignoruojant tikslinių grupių poreikius, kai jos atvyksta į įstaigą.

Todėl negalime pamiršti finansinių išlaidų (dažnai labai didelių), kurias patiria kultūros įstaiga, norėdama atitikti visus prieinamumo reikalavimus: specialistų mokymas, prieinamumas, techninė įranga, erdvės, medžiagos, dokumentai ir t. t.

Todėl manome, kad labai svarbu įtraukti vietos ir nacionalines administracijas į bendruomenės įsipareigojimą skirti daugiau lėšų viešosioms kultūros įstaigoms ir remti privačias kultūros įstaigas.

Sukūrus  projekto Curability įrankius  mūsų organizacija tikrai patobulėjo, tačiau buvo neapsieita ir be iššūkių. Buvo sunku rasti specialistus, kurie padėtų mums sukurti aukštos kokybės produktus (2 projekto rezultatas – 3D spausdinimo ir prieinamumo moduliai). Taip pat reikėjo gerai apgalvoti, kaip mūsų komandos nariai vienu metu spėtų galėtų mokytis tinkamai vesti seminarus (2 projekto rezultato dalis) ir tuo pačiu dirbtų įprastus darbus. Tačiau šie iššūkiai sustiprino mūsų įsipareigojimą skatinti prieinamumą ir įtrauktį kultūros ir švietimo kontekste.
Poveikis

Įsitraukimas į šį projektą leido mums išplėsti savo gebėjimus ir žinias, kad galėtume įgyvendinti būtinus mūsų technikos ir veiklos patobulinimus.

Tačiau verta paminėti, kad šiuos patobulinimus ne visada lengva ir pigu įgyvendinti. Todėl susidūrėme su tam tikrais sunkumais ar iššūkiais.

Atsižvelgdami į tai ir remdamiesi sukaupta patirtimi, sukūrėme protokolą, kurį sudaro:

 • Informacija apie turimą muziejaus, kultūros namų, kultūros įstaigos ir kt. įrangą, aprašyta interneto svetainėje accescat.cat.
 • Organizacijos technikų konsultacijos dėl apsilankymo programavimo.
 • Ankstesnis bendravimas su kultūros įstaiga ir jos techniniais darbuotojais.
 • Patirties įvertinimas atliekant įvertinimo apklausą.
 • Visų patirčių įkėlimas į duomenų bazę, skirtą pasiūlymams, patobulinimams ir pataisymams dėl objektų ir (arba) darbuotojų mokymo ir kultūros prieinamumo atnaujinimo.

Tai reiškia:

 • Geresnis organizacijos darbuotojų ir savanorių informuotumas.
 • Mokymų metu tobulinami įgūdžiai, todėl gerėja organizacijos teikiamos paslaugos.

Mūsų vidinė patirtis leido mums ekstrapoliuoti kultūros objektų valdymo patobulinimus į kitus subjektus. Ši patirtis ir rekomendacijos buvo palankiai įvertintos ir kartu paskatino  diskusijas apie mokymo ir techninių patobulinimų poreikį, taip pat nustatyti sunkumus, su kuriais susiduriama ieškant ekonominių išteklių techninei ir materialinei įrangai aprūpinti, siekiant galutinio tikslo – visiško kultūros prieinamumo arba ĮTRAUKIOS KULTŪROS.

Pasiektos sinergijos pavyzdys – įsipareigojimas reguliariai rengti užsiėmimus, mokymo monografijas kultūros darbuotojams, susitikimus su mokymų vadovais ir pan.

Projekto Curability rezultatus teigiamai įvertino mūsų valstybės suinteresuotosios šalys ir tikslinės grupės. Tačiau, išryškėjo keletas svarstymų ir rekomendacijų, siekiant kuo labiau padidinti jų poveikį ir palengvinti tolesnį naudojimą:

Didesnis suinteresuotųjų šalių dalyvavimas: svarbu stiprinti kultūros specialistų ir kultūros organizacijų dalyvavimą. Bendradarbiavimas su šiomis pagrindinėmis suinteresuotosiomis šalimis gali pagerinti projektų rezultatų tvarumą ir jų pritaikomumą.

Skatinti platesnį naudojimą: 1, 2 ir 3 rezultatų taikymo srities išplėtimas ir pritaikymas kitose kultūros organizacijose ir institucijose tebėra prioritetas. Rekomenduojama vykdyti informuotumo didinimo kampanijas, organizuoti informacinius renginius (taip pat viešinimo renginius ) ir padėti organizacijoms integruoti šiuos prieinamus sprendimus į savo praktiką.

Apibendrinant galima teigti, kad nors projekto Curability rezultatai iš pradžių buvo palankiai įvertinti, norint išnaudoti visą jų potencialą reikia strateginio požiūrio. Reikia stiprinti suinteresuotųjų šalių įsitraukimą,  norint, kad projekto rezultatai būtų naudojami ir toliau ir, kad prieinamumas išliktų pagrindiniu mūsų šalies kultūros organizacijų ir institucijų prioritetu.

 

Curability

Email

curability.erasmus@gmail.com