CUltuRal AccessiBILITY

Erasmus+ project

Projekto uždaviniai

Padėti muziejams geriau suprasti neįgaliųjų lankytojų poreikius ir pakeisti ar patobulinti muziejų aplinką.

Dalytis gerąja patirtimi tobulinant kultūros institucijų įgūdžius bei kompetencijas dirbti su neįgaliaisiais.

Pasiūlyti novatoriškus prieinamumo sprendimus, kurie padėtų pilnavertiškai mėgautis KP negalią turintiems asmenims.

Įtraukti negalią turinčius asmenis į sprendimų priėmimą.

Būti sektinu pavyzdžiu kitiems, didinti informuotumą, generuoti idėjas ir skatinti kitus veikti.

Projekto dalyviai ir tikslinės grupės.

šalys

projekto partneriai

asocijuotų partnerių

Pagrindinės tikslinės grupės yra meno ir kultūros mylėtojai, turintys negalią (ne mažiau kaip 60 dalyvių) ir kultūros darbuotojai (ne mažiau kaip 60 dalyvių). Galutiniai naudos gavėjai yra neįgalią turintys asmenys (ne mažiau kaip 20 dalyvių) iš šalių partnerių.

Įtrauksime žiniasklaidą, sprendimus priimančius asmenis, sertifikavimo įstaigas ir daugiau nei 5000 suinteresuotųjų šalių iš Europos Sąjungos.

Curability

Email

curability.erasmus@gmail.com